Sundhedsvæsen vil væk fra automatiseret behandling

Danske Regioner og en række parter på sundhedsområdet vil have mere borgernær behandling og vil væk fra fokus på kortere ventelister og effektivitet.

Kortere ventelister og hurtig behandling skal suppleres af mere dialog og inddragelse.

En række parter inden for sundhedsvæsnet lancerer torsdag en fælles vision for bedre behandling af danske patienter med borgerinddragelse og nærhed som nøgleord.

»De seneste år har vi haft meget fokus på at operere så mange som muligt og behandle så mange som muligt og få ventetiden ned. Det har handlet om kvantitet, men nu vil vi gerne sætte fokus på kvalitet,« siger Bent Hansen (S), formand for Danske Regioner, som står i spidsen for den nye fælles vision.

Parterne, der blandt andre omfatter Lægeforeningen, Kommunernes Landsforening, Dansk Sygeplejeråd og Danske Patienter, foreslår 33 konkrete initiativer, der skal »give borgerne den bedste behandling, de bedste og mest sammenhængende forløb«, som der står i indledningen.

Blandt andet skal patienter have tilknyttet en »behandlingsansvarlig« læge, så man på tværs af afdelinger vil have en person tilknyttet, som holder kontakten med patienten og for eksempel står for at informere om behandlingen.

Og der er ifølge Danske Patienter noget at komme efter. En ny undersøgelse viser ifølge foreningen, at over end 40 procent af indlagte personer føler, at de og deres pårørende i begrænset grad eller slet ikke har indflydelse på beslutninger, der handler om deres behandling.

»Man skal spørge patienten til, hvad er vigtigt - hvad er det for eksempel, du gerne vil have, der kommer ud af behandlingen, og hvor hurtigt vil du gerne tilbage på arbejdsmarkedet, uddannelsen eller være selvhjulpen? Det er lidt mere bløde ting, men for borgeren rigtig væsentlige ting,« siger Bent Hansen.

Han mener også, det godt kan lade sig gøre at skabe tid til den bedre kvalitet, selvom der i dag ofte er tale om, at det danske sundhedspersonale har for travlt.

»Det er klart, at det indledningsvis vil koste tid, når man skal inddrage patienten mere,« siger Bent Hansen.

Men den nye plan skal blandt andet rydde ud i de situationer, hvor patienter gentagende gange skal forklare om en situation til en ny læge eller sygeplejerske. Det har man gode erfaringer med fra udlandet - blandt andet i Sverige - forklarer Bent Hansen:

»Det kan man undgå og på den måde indhente noget af det tid, som i dag er mere eller mindre spildt.«