Sundhedsministeren sætter forsøgskontrol under lup

Minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen (K), vil have et ekspertudvalg til at undersøge, om kontrollen af godkendte forskningsforsøg er tilstrækkelig.

Eksperterne må se på sagen. Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) vil få folk med indblik i forskningsverdenen til at undersøge de ni videnskabsetiske komiteer nærmere.

Det sker, efter at forskere og sundhedspolitikere har kritiseret, at 517 forsøg med mennesker blev godkendt af de etiske komiteer i 2008 uden efterfølgende tilsyn.

»Vi skal se på, om vi har den rigtige struktur og styring af komitésystemet. Og i det arbejde vil jeg også bede udvalget se på, hvordan vi indfører en mere systematisk kontrol af de godkendte forsøg. Men det ændrer ikke ved, at de regionale komiteer i dag har et tilsynsansvar, som de selvfølgelig skal løfte,« siger Jakob Axel Nielsen, som endnu ikke har taget stilling til, hvordan ekspertudvalgets sammensætning af medlemmer skal være.

Flere kontrolværktøjer
Mens ministeren har sin kommission i støbeskeen, samlede regionernes sundhedsdirektører i går folk fra de etiske komiteer for at udvikle en ny forsøgskontrol.

Ved gårsdagens møde deltog Vibeke Graff, sekretariatschef i Den Centrale Videnskabsetiske Komité, som er koordinator for komiteernes opgaver. Hun tror, at det er begrænset, hvor ensartet kontrollen af forsøg kan blive:

»Jeg forestiller mig en model, hvor hver regionskomité kan vælge mellem flere værktøjer. De kan lave stikprøver af forsøg uden lægemidler ved at komme ud til forskerne, eller de kan måske hente forskerne ind foran komiteen undervejs i forsøget.«

Hun betoner, at det er de mest komplicerede og risikofyldte forskningsprojekter, som komiteerne skal fokusere på. Arbejdsgruppen mødes næste gang i marts måned. Her forventer Vibeke Graff et resultat: »Der er et udbredt ønske om at få en kontrol på plads, så jeg tror da ikke, at det her arbejde strander.«

Formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S), sagde i går, at han er parat til at sikre den økonomi, som et øget tilsyn kræver.