Styrelse vil lukke muslimsk friskole med censurerede bøger og få timer på skemaet

Endnu en muslimsk friskole står til at få frataget tilskud og at lukke efter afsløring af stærk kritisable forhold, der ikke lever op til kravene i friskoleloven.

Lykkeskoleni Gellerup, Århus, står ikke blot til at få frataget tilskud - men også at tilbagebetale - efter kritisable forhold. Foto: Martin Ballund. Fold sammen
Læs mere
Foto: Martin Ballund

Censurerede biologibøger, alt for få undervisningstimer, utroværdige forklaringer og en underviser, der efter deltagelse i et shariaråd i Fredens Moské er kommet med kontroversielle udtalelser om kvinders rolle.

Alt det har medvirket til at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har sendt et brev til Lykkeskolen i Aarhus om, at styrelsen påtænker at lade friskolens tilskud bortfalde i sin helhed fra og med juli 2018, ligesom skolen pålægges at tilbagebetale tilskud, siden skolen kom i tilsyn i april 2017.

»Styrelsen baserer især sin påtænkte afgørelse på, at styrelsen finder, at skolen for så vidt angår de praktisk/musiske fag ikke lever op til friskolelovens krav om, at undervisningen skal stå mål med undervisningen i folkeskolen,« siger Martin Larsen, konstitueret direktør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, i en skriftlig kommentar.

»Dette har blandt andet vist sig i observationer af undervisningen, et meget lavt timetal, ligesom skolen ikke råder over faciliteter og kun har begrænsede materialer til de praktisk/musiske fag.«

Derudover er Styrelsen i tvivl om, hvorvidt skolen lever op til frihed og folkestyrekravet i friskoleloven. Styrelsen lægger vægt på, at der på skolen har været censurerede biologibøger, og at skolens redegørelse for dette »har været utroværdig og i strid med faktuelle forhold«, som Martin Larsen formulerer det.

Styrelsen har også lagt vægt på, at skolen har ladet to ansatte undervise på skolen efter at have deltaget i et såkaldt shariaråd i Fredens Moské, hvor den ene kom med kontroversielle udtalelser om kvindens rolle.

»Endvidere er skolens økonomi udfordret, og der er overhængende fare for, at skolen ikke kan fortsætte driften i hele 2018,« siger Martin Larsen.

Landets ældste muslimske privatskole, Dia Privatskole på Nørrebro, er ligeledes truet af lukning, og en afgørelse i den sag ventes meget snart.

Tilsynet med de frie og private skoler under Undervisningsministeriet har i en tidligere såkaldt påtænkt afgørelse skrevet til Dia privatskole, at styrelsen har tænkt sig at stoppe udbetalingen af statstilskud medmindre den ændrer holdning efter indsigelser fra skolen.

Berlingske har tidligere afdækket forholdene på en række muslimske friskoler.

Blandet andet at personer med forbindelse til en verdensomspændende islamisk organisation købte den muslimske friskole Nord-Vest Privatskole i Københavns Nordvestkvarter.

Sagen førte til, at styrelsen fratog skolen statsstøtten, og skolen er i dag lukket.

Siden har tilsynet med de frie og private skoler også fjernet tilskuddet til Al Salam Skolen i Odense, som efterfølgende er gået konkurs.

jabj@berlingske.dk
mic@berlingske.dk