Styrelse vil lukke landets ældste muslimske friskole

DIA Privatskole på Nørrebro er landets ældste muslimske friskole og en af de mest eftertragtede. Nu risikerer den lukning.

DIA Privatskole på Sankt Hans Gade 25, Nørrebro, København. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt

Tiden rinder ud for DIA Privatskole. Hvis ikke skolens ledelsen før 29. maj kommer med indsigelser, der får Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til at ændre mening, vil skolen blive tvunget til at lukke.

Tilsynet med de frie og private skoler under Undervisningsministeriet skriver i en såkaldt påtænkt afgørelse, at styrelsen vil stoppe udbetalingen af statstilskud fra 1. juni 2018.

Derudover vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) »træffe afgørelse om, at skolen ikke længere er omfattet af friskolelovens regler om frie skoler og dermed ikke kan modtage tilskud.«

I praksis betyder det, at foreningen bag DIA Privatskole mister retten til at drive skole. DIA Privatskole, som ifølge skolens hjemmeside har 357 elever, har de seneste år modtaget mellem 16 og 19 mio. kroner i statsstøtte årligt.

»Styrelsen har foretaget en samlet vurdering af skolen og finder ikke, at skolen lever op til friskolelovens krav om, at en fri grundskole skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse,« lyder det i en skriftligt kommentar fra konstitueret direktør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Martin Larsen:

»Styrelsen har særligt lagt vægt på, at skolens virke gennem længere tid har været præget af stridigheder mellem to grupperinger blandt forældrene på skolen, og at skolen som følge heraf flere gange har måttet aflyse undervisning og holde skolen lukket. Det er således ikke styrelsens opfattelse, at skolen kan sikre børnene trygt undervisningsmiljø, som kan skabe rammerne for elevernes udvikling af demokratisk dannelse.«

I december og januar eskalerede striden mellem forældre og skolens bestyrelse, og en dag troppede en gruppe forældre op på skolelederens kontor, og souschefen tog flugten gennem et vindue.

STUK-direktøren bemærker derudover, at styrelsen »ikke er betrygget i, at skolen lever op til kravet om, at en fri grundskoles undervisning skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Styrelsen har her særligt peget på mangler i forhold til de praktisk/musiske fag.«

Berlingske har uden held forsøgt at indhente en kommentar fra ledelsen på DIA Privatskole.

Flere muslimske friskoler lukket

Berlingske har tidligere afdækket forholdene på en række muslimske friskoler. Bl.a. at personer med forbindelse til en verdensomspændende islamisk organisation købte den muslimske friskole Nord-Vest Privatskole i Københavns Nordvestkvarter.

Få dage efter fandt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på et tilsynsbesøg undervisningsmateriale med referencer til væbnet og militant jihad. Sagerne har været medvirkende til, at skolen i efteråret 2017 mistede statsstøtten og nu har drejet nøglen om.

Også Al-Salam Skolen i Odense mistede sidste år sit statstilskud. Senest lagde tilsynet op til at tage tilskuddet fra landets første muslimske gymnasium, Hindholm STX, der siden er lukket.

Desuden har landets største muslimske friskole Iqra Privatskole på Nørrebro gennem en længere periode været under skærpet tilsyn, efter Berlingske i maj 2017 afdækkede, at viceskolelederen rådede unge muslimer til at undgå ikke-muslimske venner.

Sagerne medførte, at regeringen for anden gang på under to år i november 2017 vedtog en række stramninger i tilsynet med landets fri- og privatskoler.