Studerende synes, de andre studerende er uengagerede

Armene kommer ikke helt op over hovedet, når studerende på universiteterne skal bedømme deres studiekammeraters engagement i undervisningen, afslører stor spørgeskemaundersøgelse.

Studerende på universiterne er generelt lidt forbeholde, når de blliver bedt om at vurdere deres medstuderendes engagemt. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

De studerende på universiteterne er ikke specielt imponerede over deres medstuderendes engagement i undervisningen, og RUC er det af de otte universiteter, hvor de studerendes benovelse over deres studiekammeraters engagementer mindst.

Det fremgår af en spørgeskeundersøgelse foretaget af Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor flere end 35.000 universitetsstuderende på en skala fra 1-5 bl.a. er blevet bedt om at vurderer udsagnet, »mine medstuderende er engageret i undervisningen«. Af undersøgelsen fremgår det, at studerende på RUC lander på bedømmelsen 3,4, mens de på DTU og Aarhus Universitet når frem til den højeste bedømmelse, 3,9.

Oplysningerne indgår i ministeriets såkaldte Uddannelseszoom, hvor unge i forbindelse med studievalg kan finde oplysninger om uddannelsernes kvalitet og relevans. Men oplysningerne vil ifølge uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) også indgå i arbejdet med at »højne niveauet af vores videregående uddannelser«.

»Man skal også som studerende tage fat og tage ansvar. Det er med til at løfte den samlede kvalitet i uddannelsessystemet,« mener ministeren.

Rektor på RUC, Hanne Leth Andersen, er forsigtig med at tolke på tallene. Ifølge hende »er der ikke den store forskel« mellem de forskellige universiteter.

»Vores studerende har kritiske holdninger, både til uddannelse og faglighed. De bliver skolet i projektarbejde, de er afhængige af hinanden, og de er gode til at samarbejde. Men derfor kan der sagtens være enkelte studerende, der ikke er så engagerede,« siger hun:

»Vi har på RUC, som på de andre universiteter, studerende, der i højere grad er fokuseret på aflæsning af mål, end de er drevet af motivation og engagement til at arbejde selvstændigt. En kultur mest styret af eksamen og at være tidsmæssigt effektiv uden nødvendigvis at udvise det store faglige engagement.«

Kan du og RUC så bruge det her til noget?

»Vi laver selv løbende evaluering af vores undervisning osv. som en del af vores kvalitetssystem. Vi bruger især vores egne undersøgelser. Men havde det resultat, vi ser her, været alarmerende for RUC, så havde det været noget andet,« tilføjer Hanne Leth Andersen.

Formand for Danske Studerendes Fællesråd, Sana Mahin Doost, mener, at forskellen mellem RUC og et universitet som DTU hænger sammen med finansieringen af uddannelserne. Finansiering kan i det hele taget være med til at forklare, at de universitetsstuderende i gennemsnit når til en bedømmelse af andres engagement på 3,74 ud 5 mulige, tilføjer hun.

»Jeg siger ikke, at uddannelserne på DTU er overfinansierede. Slet ikke. Men der er flere konfrontationstimer end på RUC, og dermed kommer de studerende til at lære hinanden bedre at kende fagligt. Men mange uddannelser er underfinansierede. Der er ikke undervisning nok, så man lærer ikke sine medstuderende fagligt at kende. Man ser dem måske ikke til meget andet end forelæsninger,« siger hun:

»Fremdriftsreformen betyder, at der er kommet mere fokus på at bestå end på læringsprocessen. Der er risiko for mere ensrettethed, og det påvirker måden, de studerende går til undervisningen på.«

LÆS MERE