Studerende siger nej tak til sprogregler

Dansk Industri støtter universiteternes nej til politikere, der vil indføre sprogregler for at sikre dansk som videnskabs- og undervisningssprog. De studerende har heller ikke problemer med, at undervisningen ofte er på engelsk.

Arkivfoto: Ditte Valente Fold sammen
Læs mere

Studerende bliver ikke dårligere til dansk, fordi de bliver undervist på engelsk.

Sådan lyder meldingen fra 28-årige studerende på Roskilde Universitet (RUC), Lajla Jørgensen, til de politikere, der vil indføre regler, således at universiteterne bliver forpligtede til at benytte det danske sprog.

Som omtalt i Berlingske Tidende arbejder medlemmerne af Folketingets kulturudvalg på en såkaldt beretning, der skal »pålægge regeringen at forberede et lovforslag, der forpligter universiteterne i Danmark til at drage omsorg for, at dansk fastholdes som videnskabs- og undervisningssprog både på bachelor- og kandidatuddannelserne«.

Hvis der ikke bliver lovgivet, frygter politikerne, at dansk vil blive afløst af engelsk som videnskabs- og undervisningssprog på universiteterne, og at det vil gå ud over muligheden for at formidle ny viden på dansk.

De første to på RUC blev Lajla Jørgensen primært undervist på engelsk. Men det har ikke gjort hende dårligere til at formulere sig på dansk, mener hun.

»Jeg føler bestemt, at jeg er lige så god til at kommunikere på dansk som de af min medstuderende, der udelukkende har fulgt kurser på dansk,« siger Lajla Jørgensen, der er ved at afslutte sit kandidatstudie.

Ingen klage rover engelsk
Det er i dag muligt at blive kandidat på RUC uden at blive undervist i dansk. På samme måde har Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet en målsætning om, at der kun bliver undervist på engelsk på de fleste kandidatuddannelser fra 2010. På Danmarks Tekniske Universitet (DTU) bliver mange af de studerende også kun undervist på engelsk.

Hverken RUC eller DTU har kendskab til, at studerende har klaget over, at der er kurser, der kun bliver udbudt på engelsk, og at de derfor har svært ved at følge med.

»De studerende evaluerer alle vores kurser, og indtil nu har vi ikke hørt om nogen, der har ytret utilfredshed med, at et kursus er foregået på engelsk,« siger underdirektør Merete Reuss fra DTU.

Universiteterne er modstandere af sprogregler. De er selv stand til at sikre dansk som videnskabs- og undervisningssprog.

Danske Studerendes Fællesråd (DSF) er enig i, at det ikke er nødvendigt med regler for sprogbrug på universiteterne.

Støtte fra industrien
Samme melding kommer fra Dansk Industri (DI), hvor en fjerdedel af medlemsvirksomhederne har engelsk som koncernsprog. Politikerne skal ifølge DI ikke blande sig universiteternes sprogbrug.

»Det er afgørende, at universiteterne har muligheden for at deltage i den internationale konkurrence og muligheden for at tiltrække internationale forskere og studerende. Hvis lovgivningen bliver for rigid, så det forhindrer universiteterne i at udbyde kurser i det, de finder nødvendigt, og det, erhvervslivet efterspørger, bliver det et problem for dem i den internationale konkurrence,« siger politiske konsulent i DI, Mads Eriksen.

Han afviser desuden, at det er et problem, at danske virksomheder har engelsk som koncernsprog.