Studerende om undersøgelse: »Det er meget bekymrende«

I en ny undersøgelse fra Berlingske Research blandt 1.200 undervisere, svarer tre ud af ti, at de har ladet studerende bestå, selvom deres faglige vurdering var, at den studerende skulle være dumpet. 37 pct. slap studerende igennem, fordi de frygtede en øget arbejdsbyrde for sig selv i form af klager, ekstra papirarbejde og reeksaminationer, 36 pct. gjorde det af hensyn til den studerende, som uden en bestået karakter ville blive forsinket eller smidt ud, mens 17 pct. valgte at se igennem fingre med den studerendes ikke-tilstrækkelige faglighed for at sikre institutionens økonomi, der er afhængig af, at studerende består.