Studerende: Kvote 2 er lige så skæv som kvote 1

Hvad skal veje tungest, når universiteterne skal udvælge fremtidens læger og jurister - gode karakterer, pædagogmedhjælperjob, højskoleophold, rejse i Østen, godt snakketøj? Kvote 2 er også socialt skæv, siger studenterformand.

Formand for Danske Studerendes Fællesråd, Yasmin Davali Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Ahlmann Olesen

Hver femte studerende stopper på sit studie efter det første studieår. De fleste kommer i gang med et andet studie, men enkelte dropper helt ud og gennemfører aldrig en videregående uddannelse.

Derfor er det yderst tiltrængt at udvikle bedre metoder til at udvælge de rigtige studerende, lyder budskabet fra både studerende og de videregående uddannelser. Berlingske skrev fredag, at universiteterne kun i begrænset omfang har benyttet sig af, at regeringen i 2012 »satte kvoterne fri« og gav dem lov til selv at bestemme, hvor mange studerende de vil optage gennem kvote 1 og gennem kvote 2. Indtil 2012 var kvote 2 begrænset til ti procent.

Men Yasmin Davali, der er formand for Danske Studerendes Fællesråd, forstår godt universiteternes tøven.

»Kvote 2 giver mulighed for at få forskellige typer talenter ind på universiteterne. Det vil der på længere sigt være gode effekter af. Men som det er lige nu, er det ikke lykkedes at få en mere blandet studentergruppe ind. Kvote 2 er lige så socialt skævt som kvote 1 - hvis ikke mere.Jeg kan godt forstå, hvis universiteterne er lidt tilbageholdne, for kvote 2 har ikke haft den virkning, man ønsker,« siger Yasmin Davali.

Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen (R) har bebudet, at hun vil være åben overfor universiteternes ønsker til større frihedsgrader for at mindske det administrative besvær med kvote 2 ansøgninger. På medicinstudiet på Aalborg Universitet skal man for eksempel vælge ti kvote 2 studerende mellem 700 ansøgninger.

Men Yasmin Davali er ikke i tvivl om, at der skal afsættes langt flere ressourcer til optagelsesprocessen, hvis flere skal optages i kvote 2 - og hvis kvote 2 skal sikre en bredere gruppe af talenter og ikke blot fungere som bagdør for de akademikerbørn, der ikke fik gode nok gymnasiekarakterer til at komme ind på drømmestudiet.

»Det vil kræve rigtig mange ressourcer fra universiteterne. Jeg kan godt forstå, de holder sig tilbage, for det er lidt gambling på nuværende tidspunkt. Ministerens udmelding om at tænke nyt må efterfølges af ressourcer, som gør det muligt for universiteterne at udvikle nye optagelsesmetoder. Jeg tror, at det vil kunne betale sig for dem i sidste ende, men kun hvis man finder de rette løsninger,« siger Yasmin Davali.

Nyt optagesystem på vej

Sofie Carsten Nielsen præsenterede på det netop afholdte uddannelsesmøde i Kolding en fælles forståelse med universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier om at sikre bedre kvalitet i uddannelserne. Udviklingen af et nyt og mere fleksibelt optagelsessystem var et af de fire overordnede temaer i aftalen:

  1. God uddannelse, bl.a. bedre feedback til de studerende
  2. De studerende kan og skal studere på fuld tid
  3. Bedre praktik og mere relevante uddannelser
  4. Bedre match i optagelsessystemet