Studerende behandler akut syge

Alvorligt syge patienter havner i hænderne på medicinstuderende, der mangler flere år af deres uddannelse. Det går ud over patienternes sikkerhed.

Når danskere med blodpropper eller hjertestop indlægges akut eller overføres i ambulance fra et hospital til et andet, er det ofte medicinstuderende, der udfører behandlingen. Flere hundrede studerende er ansat som vikarer på bl.a. landets skadestuer, og regionerne har sat det i system med overenskomster, hvor studerende f.eks. får 500 kr. ekstra for ambulancetransporter af akut syge patienter. Ifølge Sundhedsstyrelsen er der flere eksempler på, at det har skadet patientsikkerheden.
Med de studerende bekæmper regionerne udbredt lægemangel og lader dem modtage selv akut syge patienter. Loven blåstempler det - dog under forudsætning af, at erfarne læger følger de studerende tæt. 

Men sådan er virkeligheden ikke overalt. På nogle sygehuse arbejder uddannede læger altid sammen med studentervikarerne. Andre steder er de studerende alene på eksempelvis nattevagter. 

»Vi kan konstatere, at folk ofte står alene på vagter med meget syge mennesker. Det er som regel på akutafdelingerne, at de studerende er lægevikarer,« siger Kristin Julia Steinthorsdottir, formand for Foreningen af Danske Lægestuderende, FADL. 

Ifølge FADL arbejder ca. 600 medicinstuderende på landets sygehuse. Når de studerende ikke arbejder alene, er de ofte vagtsat sammen med yngre, nyuddannede kolleger. Ifølge en undersøgelse bragt i Ugeskrift for Læger svækker det patientsikkerheden. 

At studenter også kører med i ambulancerne vækker skarp kritik i Dansk Selskab for Akutmedicin, DASEM.
»Det skal selvfølgelig være en uddannet læge, der sidder med i ambulancen. Andet kan man ikke byde hverken patient eller læge,« siger Mikkel Brabrand, formand for DASEM. Bent Hansen, formand for Danske Regioner, garanterer dog for patientsikkerheden. 

»Når der er en udbredt brug af de studerende, er det af bitter nød. Det er ikke ideelt, men jeg mener ikke, at patientsikkerheden er i fare,« siger han.