Stribevis af sager hos kendt advokat må sættes på pause efter teledatasagen

Forsvarsadvokat Mette Grith Stages firma har en lang række straffesager, som anklagemyndigheden nu kræver udskudt som direkte konsekvens af beslutningen om at suspendere brugen af fejlbehæftede teledata i retssager. Varetægtsfængslinger kan blive forlænget i månedsvis, frygter Mette Grith Stage.

Foto: Foto: Nils Meilvang/Scanpix 2017

Rigsadvokatens beslutning om at suspendere brugen af teledata som bevismateriale i strafferetssager har allerede haft tydelige konsekvenser. Syv tiltalte, der sad varetægtsfængslet i en narkosag blev tirsdag løsladt.

Men konsekvenserne stopper selvsagt ikke her. I 10.700 retssager fra 2012 til 2019 er der ifølge myndighederne rekvireret teledata, og justitsminister Nick Hækkerup bebudede mandag, at undersøgelsen udvides til at gå længere tilbage end 2012.

Tirsdag begyndte nogle af sagerne at rulle ind fra anklagemyndigheden til danske forsvarsadvokater. En af de advokater, der i årenes løb har haft en lang række store, alvorlige straffesager og hundredvis af sager med teledata, er forsvarsadvokat Mette Grith Stage.

»I mit firma er der ti forsvarsadvokater, og det er væltet ind med anmodninger om udsættelser af sager fra anklagemyndigheden,« siger Mette Grith Stage.

Sagerne udskydes til efter 18. oktober, som er den dato, hvor suspenderingen af teledata i retssager er planlagt til at stoppe.

»Lige nu er det meget hektisk, og vi har ikke noget overblik endnu, men der er et hav af anmodninger om udsættelser. Alene i dag (tirsdag, red.) har vi fået udsættelser på over 50 retsdage.«

Mens de tiltalte i narkosagen fra Esbjerg blev løsladt på opfordring fra anklagemyndigheden, forholder det sig anderledes for Mette Grith Stages klienter. Hun har for eksempel en større sag, der skulle vare ti dage i landsretten, hvor anklagemyndigheden har begæret sagen udskudt, men uden at ville løslade den tiltalte.

Mette Grith Stage, forsvarsadvokat

»Dermed kan det være, at varetægtsfængslinger kan komme til at vare i mange måneder.«


»Jeg har svaret, at jeg protesterer mod, at sagen udsættes, og at jeg – hvis sagen udsættes – begærer, at min klient løslades,« siger Mette Grith Stage, der nu ser sig nødsaget til at indbringe sagen for retten.

Sagen handler om skyderi, hvor hendes klient i byretten fik en dom på seks års fængsel og har været varetægtsfængslet i halvandet år. Klienten er underlagt besøgs- og brevkontrol og er berettiget til en halv times ugentligt besøg af sin kone og barn, hvilket overvåges af en politimand.

Fejl hos politiet bør ikke gå ud over tiltalte

Hun er ikke overbevist om, at sagerne kan blive taget op efter umiddelbart 18. oktober, fordi hun ikke er sikker på, at problemerne med de fejlbehæftede teledata vil være løst til den tid. Men hun påpeger også et andet problem.

»Der kommer en kæmpe flaskehals, for både advokater, anklagemyndighed og retter har travlt med andre sager efter 18. oktober. Så de her sager kan risikere at blive behandlet langt ud i fremtiden. Dermed kan det være, at varetægtsfængslinger kan komme til at vare i mange måneder.«

Den erfarne forsvarsadvokat erkender, at det er »rigtig fint«, at rigsadvokaten griber ind, fordi ingen kan være tjent med fejlbehæftede teledata.

»Men det nytter jo ikke noget, at det går ud over klienterne, så de skal sidde varetægtsfængslet lang tid endnu. Enten må man løslade den varetægtsfængslede, eller også må man køre sagen uden teleoplysninger,« siger Mette Grith Stage og fortsætter:

»Det er i politiets regi, at der er begået fejl, og det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det skal gå ud over den tiltalte, som må få sin varetægtsfængsling forlænget, måske i mange måneder.«

Omfanget og betydningen af fejlene i teledatasagen er endnu ikke afdækket. Rigspolitichefen og rigsadvokaten skal levere en samlet redegørelse til Justitsministeriet senest ved udgangen af september 2019.