Stram linje giver færre alkoholskader

Alkoholens tilgængelighed i et land har direkte indflydelse på, hvor mange mennesker der dør af skrumpelever. Danmark har en »slap« alkoholpolitik, men der lægges ikke op til stramninger.

Stram linje giver færre alkoholskader Fold sammen
Læs mere
Foto: Kristian Brasen

Flere dør af alkoholskader, når de promilleholdige drikke sælges til spotpris på supermarkedets hylder, eller når det er tilladt for befolkningen at nyde alkohol eksempelvis på gaden.

Ny forskning fra Handelshøjskolen under Aarhus Universitet har set på antal af skrumpeleverdødsfald og den førte alkoholpolitik i 16 europæiske lande hen over en periode på 20 år. Studierne af den generelle befolknings sundhed viser, at en fri og liberal alkoholpolitik - som den vi har i Danmark - fører til flere dødsfald.

»Vi ved alle, at jo mere man drikker, jo mere dør man. Men dette studie inddrager også den førte alkoholpolitik i de enkelte lande og udviklingen over tiden. Det var overraskende, at der er en sammenhæng mellem, jo mere man strammer alkohilpolitikken og befolkningens generelle dødeligehed på grund af leverskader,« siger økonomiprofessor Jan Bentzen.

Ikke kun alkoholikeren

I Norge havde man både i 1980 og 2000 høje afgifter og begrænsninger på, hvor man kan købe alkohol. Her ligger alkoholindtaget og skrumpeleverdødeligheden lavt. Omvendt er dødeligheden steget i Finland og Storbritannien over den samme periode, hvor alkoholpolitikken begge steder er løsnet. I Danmark ligger vi i den »slappe« ende med den femte mest løse alkoholpolitik ud af 16 lande.

Studiet baserer sig på data fra hele befolkningen i de lande, der deltager. Selvom der er nuancer, er sammenhængen mellem alkoholskader og alkoholpolitikken i landene klar. Ud over at en stram alkoholpolitik fører til mindre risiko for at dø af leverskader, blev Jan Bentzen overrasket over, hvad en stram politik betyder for den »almindelige« danskers sundhed. »Når man ser sammenhængen mellem alkoholforbrug og dødelighed så tydeligt i de her gennemsnitstal for alle danskere, så er det ikke bare alkoholikeren på bænken, som er med i tabellen. Det er det generelle alkoholforbrug i Danmark, der skaber leverskader,« uddyber Jan Bentzen.

I foråret 2009 kom regeringens Forebyggelseskommission med en række forslag til forbedring af danskernes sundhed, og direktør i Anvendt Kommunalforskning (AKF) og daværende formand for kommissionen, Mette Wier, ved fra flere studier, at restriktioner og forbud virker.

»Der er slet ingen tvivl om, at restriktioner reducerer forbruget. Hvis det er billigt og nemt at få fat i alkoholen, så bliver der bare drukket mere. Hvis det er dyrt, og der er aldersgrænser og begrænsninger på, hvor man kan købe det, så falder forbruget.«

SF vil lovgive

På Christiansborg vil SF gerne stramme op på danskernes alkoholforbrug.

»Der er ingen diskussion om, at danskernes drikkeri generelt har taget overhånd. På den ene side er der behov for en diskussion af vores alkoholkultur og de problemer, der opstår med den. Samtidig vil vi skærpe vores alkoholpolitik ved i første omgang at sørge for, at unge under 18 år ikke kan købe nogen former for alkohol. På sigt kan en diskussion om tilgængelighed og øgede afgifter også komme på tale,« siger forebyggelsesordfører Karl Bornhøft.

Den er regeringspartierne og DF dog ikke med på. Danskerne er ikke tjent med flere forbud, siger sundhedsordfører Liselott Blixt (DF):

»Vi skal begrænse antallet af love og forordringer på det enkelte menneske, og derfor vil vii stedet satse på mere vejledning og information.«