Storstilet kampagne mod stalking er effektløs: »Det er beskæmmende«

Fem måneder efter, at politiet i kampen mod stalking fik mulighed for at udstede strakstilhold, er det nye værktøj kun taget i brug ganske få gange. »Beskæmmende« og ikke »godt nok,« lyder kritikken.

Fem måneder efter at politiet i kampen mod stalking fik mulighed for at udstede strakstilhold, er det nye værktøj kun taget i brug ganske få gange. »Beskæmmende« og ikke »godt nok,« lyder kritikken. Fold sammen
Læs mere
Foto: Malene Anthony Nielsen

Selv om flere end 100.000 danskere ifølge Justitsministeriet hvert år bliver stalket af et andet menneske, så anvender politiet kun sjældent det nyeste værktøj i kampen mod stalking.

I mindst ni af landets politikredse havde man den 1. juni – fem måneder efter at en lovændring gjorde det såkaldte strakstilhold muligt – endnu ikke benyttet sig af værktøjet, der gør det muligt, at tildele et polititilhold med øjeblikkelig virkning.

Københavns Vestegns Politi udstedte i perioden et enkelt strakstilhold, mens Syd- og Sønderjyllands Politi udstedte tre. Det viser en aktindsigt, som Berlingske har søgt hos landets politikredse. Københavns Politi oplyser, at det ikke har været muligt at finde ud af, om det har udstedt strakstilhold.

Strakstilholdet var hovedpunktet i Stop Stalking-pakken, som den daværende Venstre-regering fremlagde i foråret 2016. »Strakstilhold skal stoppe stalkere,« kunne man læse i dagbladet Politiken, og et enigt folketing vedtog lovændringen, der formelt sænkede kravene til partshøringer og mængden af beviser i tilholdssager.

Dette skulle gøre processen hurtigere og mere smidig.

»Vi møder kvinder, der er i klemme, og som ikke altid føler, at de får den hjælp, de har brug for. Det er blevet besluttet politisk, at vi skal hjælpe disse personer, og så er det meningen, at politiet skal følge trop. Så det er ikke godt nok, at der kun er udstedt så få strakstilhold,« lyder kritikken fra Dorte Rasmussen, rådgiver i Joan Søstrene, der blandt andet støtter kvinder, der har været udsat for overfald og overgreb.

Politiet: Ikke haft brug for strakstilhold

I flere af de politikredse, der ikke har udstedt strakstilhold, lyder forklaringen, at der endnu ikke har været behov for strakstilhold. Ifølge Mette Hermansen, advokaturchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, én af de ni kredse, der ikke har benyttet sig af strakstilholdet, er det svært at afgøre, hvorfor.

»Vi har ikke haft sager, hvor der er fundet anledning til at bruge strakstilholdet. Det kan skyldes, at vi overhovedet ikke har haft sager, hvor det har været relevant, eller at den enkelte politimand har skønnet, at strakstilholdet ikke var relevant i den konkrete sag, han sad med,« siger advokaturchefen.

Strakstilholdet blev vedtaget for at lette den proces og ventetid, der normalt er, før et tilhold træder i kraft. I 2015 var den gennemsnitlige ventetid fra anmeldelse til udstedelse af tilhold ni måneder.

Først efter et tilhold er udstedt og overtrådt, kan politiet lovmæssigt skride til handling. På den baggrund er Dansk Stalking Centers direktør, Lise Linn Larsen, der var bannerfører for strakstilholdet, ikke tilfreds med politiets arbejde.

»Det er beskæmmende, at der er givet så få strakstilhold. Vi ved, at der kun skal to ugers stalking til, før det begynder at påvirke den udsatte fysisk og psykisk. Man er nødt til at hjælpe de udsatte hurtigere, end det sker i dag,« siger Lise Linn Larsen.

Er du blevet stalket, så kontakt journalist Mikkel Randeris på e-mail mirk@berlingske.dk eller telefon 25 45 46 23