Store klasser er lige så gode som små

Elever i overfyldte klasser lærer lige så meget som elever i små. Og de bliver ikke mere trætte af undervisningen, viser en opsigtsvækkende undersøgelse.

En klasse med 38 elever på Metropolitanskolen på Nørrebro. Fold sammen
Læs mere
Foto: Christian Als

Det går hverken ud over karakterer eller chancen for at gennemføre uddannelsen, at man sidder i et overfyldt klasselokale med over 30 elever.

Det viser en gennemgang, som Undervisningsministeriets IT-virksomhed Uni-C har foretaget, af en hel årgang på landets gymnasier. Små klasser med under 25 elever har stort set samme karaktergennemsnit og frafald i løbet af 1.g som de store klasser på over 30 elever på de tre gymnasieuddannelser og HF. Det viser den opsigtsvækkende gennemgang af data fra den årgang, der blev studenter i sommer.

Tidligere undersøgelser i folkeskolen viser, at der heller ikke her er forskel på niveauet i de små og de store klasser. De store klasser med de mange elever har ellers i vid udstrækning været betragtet som et problem for både indlæring og motivation. Og netop nu gennemfører gymnasieeleverne en kampagne mod de stigende klassekvotienter, som de frygter fører til øget frafald.

»Jeg vil ikke misbruge de tal. Men der er andre, der har travlt med at hævde, at holdstørrelser har betydning for frafald og kvaliteten af undervisningen. Jeg har tit fået den påstand serveret, men det kan ikke dokumenteres,« siger undervisningsminister Bertel Haarder (V).

På trods af undersøgelsen mener rektorer og elever stadig, at gymnasiernes høje klassekvotienter er et problem.