Store forskelle i brugen af kejsersnit

Er man førstegangsfødende, og alt ser normalt ud, er der på Gentofte Hospital 27 pcts. chance for en naturlig fødsel helt uden hjælpemidler, mens chancen for at føde uden indgreb er 52 pct. i Haderslev.

Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

Chancen for at den førstefødte kommer helt naturligt til verden kun ved hjælp af mors ve-arbejde, er langt større, hvis man vælger at føde sit barn på Frederiksberg Hospital end på Gentofte Hospital.

Til gengæld er der større chance for en smertefri fødsel, hvis fødslen foregår på Gentofte Hospital. En ny statistisk fra Sundhedsstyrelsen over fødselsbetjeningen på de danske sygehuse viser nemlig, at Gentofte Hospital ligger i top, når det gælder brugen af epiduralblokader (rygmarvsbedøvelse, red.) ved ukomplicerede fødsler. 37,2 pct. af de førstegangsfødende på Gentofte Hospital tilbydes epiduralblokade mod 26 pct. på Frederiksberg Hospital. Landsgennemsnittet er 25,9 pct.

Det er første gang Sundhedsstyrelsen har sammenlignet samtlige danske fødesteders brug af kejsersnit, smertelindring og diverse indgreb som f.eks. brug af sugekop og tang.

Der er tale om raske førstegangsfødende med en ukompliceret graviditet. De er ikke-rygere, normalvægtige og føder et enkelt barn i hovedstilling til tiden. Undersøgelsen omfatter ialt 26.659 fødende i 2005 og de første tre kvartaler af 2006. I samme periode var der i alt 109.492 fødsler.

Formålet med statistikken er at skabe et redskab, så de enkelte afdelinger kan sammenligne sig og måske tage deres metoder op til revision, fortæller afdelingslæge i Sundhedsstyrelsen, Christine Brot.

Statistikken viser store forskelle på fødselsforløbene afhængigt af, hvor fødslerne finder sted.

»Mere udstrakt brug af epiduralblokade visse steder er ikke et udtryk for, at de fødende her er mere ømskindede, men et spørgsmål om prioritering. Det kræver store ressourcer at anvende epiduralblokade, fordi man bl.a. skal involvere narkoselægerne,« fortæller Christine Brot.

Antallet af kejsersnit har været stigende de seneste år. Dels fordi risikoen ved indgrebet er blevet mindre, dels fordi man ikke vil løbe nogen risiko på hverken mors eller barns vegne. Men brugen af kejsersnit varierer meget fra sygehus til sygehus. Føder man f.eks. i Sønderborg eller Fredericia, er der seks pct. risiko for akut kejsersnit, mens tallet er 15 og 16 pct. i henholdsvis Gentofte og Nykøbing Falster. www.sst.dk

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside