Stor plan skudt ned af forsvaret

Mens andre europæiske lande i stort omfang udliciterer militære opgaver, har dansk forsvar i strid med forsvarsforliget aflyst udlicitering af vedligeholdelsen af forsvarets helikoptere.

Mens andre europæiske lande i stort omfang udliciterer forsynings- og vedligeholdelsesopgaver for deres nationale forsvar, har dansk forsvar aflyst udliciteringen den store opgave med vedligeholdelsen af det danske forsvars helikoptere.

Udliciteringen af både nuværende og nye danske helikoptere blev ellers annonceret i efteråret 2003 af den daværende chef for Flyvematerielkommandoen, generalmajor Klaus Axelsen.

I forsvarsforliget fra 2004 fastslog politikerne desuden som et særligt punkt, at vedligeholdelse af helikoptere skulle udliciteres, og at Hovedværkstedet på det tidligere Flyvestation Værløse, der hidtil har vedligeholdt helikopterne, skulle lukkes med udgangen af i år.

Proforma-licitation
To grupper bestående af danske og store internationale virksomheder afleverede i sommer detaljerede tilbud på opgaven, som skulle omfatte al form for vedligeholdelse både i Danmark og på internationale missioner. Men efter mindre end to måneder - og uden at stille spørgsmål til tilbudsmaterialet - besluttede forsvaret sidste efterår at aflyse udliciteringen.

Aflysningen undrer blandt tilbudsgiverne, som ser tegn på, at forsvaret ikke reelt har ønsket at give helikoptervedligeholdelsen fra sig. De hæfter sig ved, at forsvaret i stedet for at afvikle er ved at udvikle et nyt værksted på Flådestation Korsør til at vedligeholde helikoptermotorer.

Ifølge direktør for Danish Aerotech, Søren Petersen, der afgav tilbud sammen med den store statsejede finske producent af forsvarsmateriel, Patria, blev deres tilbud afvist blandt andet med den begrundelse, at det manglede nogle bestemte oplysninger. Men det var oplysninger, som forsvaret ikke ville sørge for at udlevere til tilbudsgiverne.

»Forsvaret bad os om at give pris på »nødvendig inspektion og vedligehold«. Men når vi spurgte, hvad der nærmere lå i det, fik vi det svar, at det kunne de ikke svare på. Hvordan skal man så kunne give et tilbud?« spørger Søren Petersen. Han mener, at forsvaret ikke har været tilstrækkelig kompetent til at udbyde en så kompliceret sag som helikoptervedligeholdelsen.

Fiasko bekymrer
Udliciteringsfiaskoen bekymrer direktør Jens Maaløe, der er chef for Danmarks største forsvarsindustrielle virksomhed, Terma A/S. Han ser udlicitering af helikoptervedligeholdelsen som forløberen for en meget større opgave, nemlig den fremtidige vedligeholdelse af de kampfly, som om en halv snes år skal afløse de nuværende F-16 fly.

Hvis Danmark vælger det amerikanske Joint Strike Fighter, står dansk industri ikke blot til at opnå en betydelig medproduktion af fly til hele verden, men kan også håbe at få andel i vedligeholdelsen af det, der tegner til at blive det mest udbredte avancerede kampfly i de næste 40 år.

»Danmark har nogle muligheder, hvis vi i tæt samarbejde med dansk forsvar kan skabe nogle troværdige pakker med vedligehold af eksisterende fly. Derfor vil jeg gerne løfte fingeren og minde om, at toget med det fremtidige vedligehold af kampfly også kører nu«, siger han.

I Forsvarets Materieltjeneste kalder kommunikationschef Anders Påskesen det »uheldigt«, at udliciteringen blev aflyst, men han afviser, at forsvaret ikke reelt ønskede den gennemført.

»Alle ved, at helikoptervedligeholdelsen er anstrengt til det yderste. Nu må vi finde ud af, hvad vi gør efter 1. januar næste år, hvor virksomhederne eller skulle have overtaget det,« siger han.

Men selv om forsvaret altså ikke i dag ved, hvem der skal holde dets rednings- og observationshelikoptere flyvende om 11 måneder, står det dog fast, at Hovedværkstedet i Værløse lukker med årets udgang, siger kommunikationschefen. Han kan imidlertid ikke svare på, om forsvaret vil gøre et nyt forsøg på at udlicitere helikoptervedligeholdelsen.

Forsvarets Materieltjeneste er gået stille med aflysningen af licitationen. Den er blot annonceret med fem ord i et EU-tidsskrift om offentlige udbud. Materieltjenesten skal aflevere en redegørelse om hele sagen til Forsvarskommandoen inden denne måneds udgang.