Stop for Tjernobyl-børn til Danmark

Der er ikke flere penge og frivillige medarbejdere til at give syge børn fra Tjernobyl-området en glad sommer.

Mindst 200 syge børn fra Tjernobyl-området går i år glip af et ferieophold i Danmark, efter at ASF-Dansk Folkehjælp har opgivet at finde penge og frivillige medarbejdere, skriver Kristeligt Dagblad.

De seneste 15 år har hjælpeorganisationen givet mere end 11.000 børn fire ugers fri fra fattigdom og elendighed i området, der blev ramt af atomkatastrofen for 20 år siden, men nu er det altså slut.

- De senere år er det blevet sværere og sværere for os at tilbyde ferieophold til børnene, fordi det var vanskeligt at skaffe både penge og fastholde de frivillige. Nu må vi bare indse, at det ikke længere er muligt at fortsætte dette projekt, siger generalsekretær i ASF-Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem.

- Flere af vores lokalafdelinger synes, det er forkert, at vi stopper nu, men vi er altså helt afhængige af at kunne tiltrække penge til vores projekter. Og katastrofen i Tjernobyl er efterhånden kommet så langt tilbage i danskernes bevidsthed, at det er svært at få både private og virksomheder til at bidrage, siger han.

Robert Hinnerskov er ekspert i indsamling af penge til blandt andet hjælpeorganisationer, og han er imponeret over, at det er lykkedes at holde projektet med Tjernobyl-børn i gang så længe efter katastrofen i 1986.

- Det er usædvanligt og meget flot, at det har kunnet lade sig gøre i 20 år efter katastrofen. Der er ingen tvivl om, at opmærksomheden efter en katastrofe har en begrænset varighed, og når medieopmærksomhedens muligheder er udtømt, skal man finde noget at sætte i stedet, som kan bære i det lange perspektiv. For eksempel at man i et lokalområde finder nogle ildsjæle, som involverer deres naboer og omgangskreds i at støtte projektet, siger Robert Hinnerskov, generalsekretær i Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation, Isobro.

Mens ASF-Dansk Folkehjælp altså har kastet håndklædet i ringen, fortsætter en række små kirkelige og humanitære organisationer deres tilbud om ferieophold til Tjernobyl-børn fra det forurenede område i Ukraine, Rusland og Hviderusland. Blandt andre foreningen Arattas Venner, hvorfra formand Susanne Preisler beklager, at nogle må opgive at hjælpe.

- Jeg er godt klar over, at jo mere danskerne får, jo mere egoistiske bliver de. Men det er forfærdeligt, for der er utrolig mange børn, som har brug for vores hjælp, siger hun.

Formand for Dansk-Ukrainsk Selskab, Ivan Nester, bekræfter, at behovet for hjælp ikke er blevet mindre i Tjernobyl-området, selvom danskernes interesse er dalet.

- Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at danskerne ikke synes, det er vigtigt at yde en indsats over for de værdigt trængende børn i Ukraine, der har så stor brug for hjælpen. De lider fortsat under fattigdommen og følgesygdomme efter katastrofen, og der fødes stadig børn med alvorlige misdannelser, for eksempel uden arme eller ben.

I disse dage er knap 40 Tjernobyl-børn på ferieophold på Bornholm. Med dem er speciallæge i børnesygdomme Ivan Dolynk, som hvert år undersøger børnene i deres skoler, og det er ikke opmuntrende.

- Jo ældre børnene bliver, desto sygere bliver de, og antallet af kræfttilfælde blandt børnene stiger stadig voldsomt, siger Ivan Dolynk.

Kilde: Kristeligt Dagblad