Støj fra kæmpevindmøller får naboer til at flytte

Naboer til kæmpevindmøller er så generet af støj, at de bliver nødt til at flytte. Oppositionen vil ved en eventuel valgsejr se på reglerne for vindmøller.

Foto: Annelene Petersen. Vindmøller støjer så meget, at nogle vælger at flytte, hvis de bor i nærheden af én.
Læs mere
Fold sammen

Naboer til kæmpevindmøller er så generet af den lavfrekvente støj, at de bliver nødt til at flytte. Mange kan ikke sove og flytter eller køber sommerhus for at komme væk fra de store vindmøller. Det skriver Jyllands-Posten.

Oppositionen er efter en eventuel valgsejr klar på at se nærmere på reglerne for at beskytte naboerne til vindmøller bedre.

Tidligere miljøminister og medlem af Folketinget for Venstre Hans Christian Schmidt (V) siger, at det både kan komme på tale at øge afstandskravet til møllerne, og at borgerne har krav på konkrete målinger på lavfrekvent støj i stedet for beregnede værdier.

»Når folk flygter fra deres hjem, er det jo ikke noget, som de gør for sjov eller for at få opmærksomhed. Så lad os nu imødekomme disse mennesker og tage dem alvorligt,« siger han til avisen.

Dansk Folkepartis miljøordfører, Pia Adelsteen, (DF) bakker ham ifølge avisen op.

Flemming Møller Mortensen (S), der er Socialdemokraternes sundhedsordfører, og som også sidder i Miljøudvalget i Folketinget, henviser til den treårige undersøgelse af de sundhedsmæssige konsekvenser af støjen, som blev igangsat i 2013. Han siger i den forbindelse til avisen, at han afviser at ændre på vindmøllebekendtgørelsen, før undersøgelsen er færdig.