Stik i armen har reddet op til 15.000 danskeres liv

Den årlige tilbud om en gratis influenza-vaccination til bl.a. ældre har været et de mest succesfulde forebyggelsestiltag, fremgår det af notat. Men endnu flere burde gøre brug af det.

Foto: ERIC GAILLARD

Helt op til 15.000 danskere kan takke et  lille beskedent stik i armen for, at de fortsat er i live og er sluppet for en tidlig død.

Dét er ifølge Sundhedsstyrelsen resultatet af et af de mest succesfulde forebyggelsestiltag, nemlig den årlige, gratis  influenza-vaccination, som tilbydes ældre over 65 år, kronisk syge, svært overvægtige, gravide og førtidspensionister.

I et notat anslår styrelsen, at 500-1.000 dødsfald årligt er blevet forebygget som følge af influenzavaccinen, der blev indført som en landsdækkende ordning for alle over 65 år i forbindelse med finanslovsforhandlingerne i 2002.

»Da vaccinen i sin tid blev indført som gratis tilbud, var det først og fremmest med en  ambition om at redde liv og forebygge alvorlig sygdom. Så det er positivt, at vaccinen har forebygget så mange dødsfald,« siger Ane Just Ohrt, der er læge i Sundhedsstyrelsen.

Selv om influenza umiddelbart lyder ret fredsommeligt, er det faktisk en af de sygdomme, som koster flest menneskeliv.

Under en influenza-epidemi, der forekommer to-tre gange over en 10-årig periode, rammes ca. 20 pct. af befolkningen, hvilket også tydeligt kan aflæses i antallet af hospitalsindlæggelser og dødsfald. Hvert år dør i gennemsnit 1.000-2.000 personer i Danmark således af komplikationer som følge af influenza.

Tallet har imidlertid været betydeligt større. Siden starten af 1990´erne er det nemlig lykkedes at halvere antallet af influenzarelaterede dødsfald, hvilket i vid udstrækning kan tilskrives vaccinationen.

Men faktisk kunne succesen være endnu større. Sundhedsstyrelsen præsenterer således estimatet over det store antal reddede liv i tilknytning til en oplysningskampagne ved starten på dette års tilbud om en gratis influenza-vaccinationen, hvor man presser på for at få flere til at gøre brug af tilbuddet.

Sidste år var det kun ca. 45 pct. af de ældre over 65 år, der lod sig vaccinere, men styrelsen ser meget gerne, at dækningen kommer op på 75 pct. eller derover.

Lykkes det, kan yderligere 5-1.000 liv reddes hvert år, lyder vurderingen.

»Risikogrupperne har ofte et dårligere immunforsvar end resten af befolkningen. Derfor kan de blive ramt hårdt af influenza og i yderste konsekvens dø af det. Det er derfor vigtigt, at flere i risikogrupperne tager kontakt til deres læge og får en snak om influenzavaccination,« siger Ane Just Ohrt.