Statsadvokat opgiver sag mod muslimer

Statsadvokaten har ikke fundet grundlag for at rejse straffesager mod de herboende imamer, som under Muhammed-krisen turnerede rundt i Mellemøsten.

Statsadvokaten har ikke fundet grundlag for at rejse straffesager mod de herboende imamer, som under Muhammed-krisen turnerede rundt i Mellemøsten. Trods flere end 100 anmeldelser, som gik på alt fra overtrædelse af straffelovens paragraf om hånlige ytringer til terror, har Statsadvokaten for Særlige Internationale Straffesager vurderet, at loven ikke blev overtrådt af de imamer og andre herboende muslimer, som besøgte Syrien, Libanon og Egypten i december 2005.

Dermed fritages imamerne for ansvaret for, at danske ambassader blev brændt af under uroligheder i Mellemøsten i begyndelsen af 2006.

I efterforskningen har der ifølge statsadvokat Birgitte Vestberg været lagt særlig vægt på straffelovens bestemmelser om landsskadelig virksomhed. Men ved en gennemgang af det materiale og de udtalelser, som statsadvokaten modtog i forbindelse med anmeldelserne samt en granskning af udenlandske medier, er der ikke fundet noget, som i statsadvokatens øjne er strafbart.

Birgitte Vestberg har blandt andet undersøgt den mappe med forskelligt arabisksproget materiale, som imamerne havde med på rejsen. Og godt nok er mappens indhold ifølge statsadvokaten på visse punkter usandt og upræcist, men der var på ingen måde tale om opfordring til fjendtligheder mod Danmark.