Statsadvokat opgiver sag mod imamer

Imamer opfordrede ikke til afbrænding af danske ambassader.

Statsadvokaten har ikke fundet grundlag for at rejse straffesager mod de herboende imamer, som under Muhammed-krisen turnerede rundt i Mellemøsten. Trods flere end 100 anmeldelser, som gik på alt fra overtrædelse af straffelovens paragraf om hånlige ytringer til terror, har Statsadvokaten for Særlige Internationale Straffesager vurderet, at loven ikke blev overtrådt af de imamer og andre herboende muslimer, som besøgte Syrien, Libanon og Egypten i december 2005.

Dermed fritages imamerne for ansvaret for, at danske ambassader blev brændt af under uroligheder i Mellemøsten i begyndelsen af 2006.

Dansk Folkeparti ærgrer sig over afgørelsen, mens Islamisk Trossamfund er tilfreds med den.