Statens vagthund går nu ind i sag om borgmester-bryllup på husets regning

Borgerrepræsentationen i København har to måneder til at udtale sig i sag om vederlagsfri udlån af lokaler til lokalpolitikere.

Beskæftigelsesborgmester i København, Anna Mee Allerslev, har fået godkendt lån af lokale til bryllupsreception af Borgerrepræsentationens Sekretariat. Ankestyrelsen har nu bedt kommunen om en udtalelse i sagen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Brød Borgerrepræsentationens Sekretariat egne retningslinjer eller loven, da man gav den radikale beskæftigelsesborgmester i København, Anna Mee Allerslev, lov til at låne en fin festsal til en bryllupsreception på husets regning?

Borgerrepræsentationens Sekretariat har indtil videre været ganske fåmælte og har ved flere lejligheder takket nej til at lade sig interviewe om sagen - også over for Berlingske.

Men spørgsmålet er så vigtigt at få besvaret, at statens vagthund på området - Det kommune tilsyn under Ankestyrelsen - nu går ind i sagen.

Tilsynet fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder reglerne for offentlige myndigheder.

Den 13. september har Ankestyrelsen sendt et brev til Borgerrepræsentationens Sekretariat i København med overskriften »Vedrørende udlån af lokaler på Rådhuset«.

Af brevet fremgår det, at »Ankestyrelsen gennem presseomtale er blevet opmærksom på, at Københavns Kommune - efter det oplyste - i visse tilfælde udlåner Rådhushallen vederlagsfrit til medlemmer af Borgerrepræsentationen til private formål. Efter det oplyste opkræver kommunen normalt 65.000 kr. for udlejning af lokalet i et døgn«.

I brevet beder Ankestyrelsen Borgerrepræsentationen i København om en »udtalelse«, som skal indgå i en vurdering af, om der efterfølgende skal rejses en tilsynssag.

I udtalelsen bedes kommunen redegøre for sine retningslinjer på området - og om kommunen i »alle tilfælde har fulgt retningslinjerne, eller om der er sket en fravigelse fra disse og i givet fald hvorfor«.

Kommunen bedes desuden redegøre for den konkrete sag om en bryllupsreception i august 2017 - altså Anna Mee Allerslevs bryllupsreception. Til sidste skal kommunen redegøre for, om retningslinjerne og en eventuel fravigelse af disse efter kommunens opfattelse er lovlige.

Dokumentation: Brevet fra Ankestyrelsen til Borgerrepræsentationen i København Fold sammen
Læs mere

Eksperter: Regler er brudt

Sagen om udlån af festlokaler tog fart sidste tirsdag, hvor BT kunne fortælle, at Anna Mee Allerslev havde lånt Rådhushallen på Københavns Rådhus til en bryllupsreception og dermed sparede 65.000 kroner, som den normalt koster at leje.

Af en aktindsigt i sagen fremgår det desuden, at SFs og Venstres spidskandidater, Sisse Marie Welling og Cecilia Lonning-Skovgaard, samt de Radikales Henrik Nord, har lånt lokaler til Bryllup. Sisse Marie Welling har efterfølgende understreget, at hun ikke har holdt bryllupsreception på rådhuset, men blot er blevet viet.

Ifølge flere eksperter var det et skattepligtigt personalegode, da Borgerrepræsentationens Sekretariat lånte Anna Mee Allerslev festlokalet på rådhuset.

Ifølge andre er det problematisk, at regelgrundlaget for udlånet er uigennemskueligt. Dels hviler udlån og udleje af lokaler på to indstillinger vedtaget af Borgerrepræsentationen i København, men disse rummer ifølge eksperter ikke mulighed for vederlagsfri udlån af festlokaler til lokalpolitikere.

Derudover hviler praksissen for udlån af lokaler til lokalpolitikere på drøftelser i et mindre formelt forum mellem gruppeformænd i 2012, hvor der tilmed ikke er foretaget referat. Siden er det kommet frem, at flere gruppeformænd fra 2012 intet husker om denne drøftelse.

Pres på Borgerrepræsentationens Sekretariat

Det er ikke blot Tilsynet, der nu har rettet øjnene mod kommunens forvaltning af reglerne.

Ifølge Berlingskes oplysninger kunne det også være en sag for Ombudsmanden. Men hos Ombudsmanden har man besluttet at holde sig ude, da Tilsynet har taget sagen op.

Den øverste chef i Københavns Kommune, direktør Peter Stensgaard Mørch, gik desuden onsdag ud og annoncerede en ekstern undersøgelse af forvaltningen af lokaleudlån til politikere på Rådhuset. Og fulgte det op med det, der mest af alt ligner en bredside til embedsværket.

»Det er således forvaltningens ansvar, såfremt den eksterne vurdering når frem til, at vilkårene for udlånet ikke var efter reglerne,« sagde Peter Stensgaard Mørch.

Berlingske har spurgt Københavns Kommune, hvem der skal foretage den eksterne vurdering, samt hvad tidshorisonten er, men kommunen kan for nuværende ikke ikke svare på spørgsmålene, lyder det.

Den 29. september mødes gruppeformændene på Københavns Rådhus og tager stilling til sagen.

Kommunen har to måneder til at svare Ankestyrelsen. Det kommunale tilsyn udtaler sig først om lovligheden af en sag, når den er oplyst tilstrækkeligt. I en sådan udtalelse vil der normalt stå, om en kommunalbestyrelse eller et regionsråd har tilsidesat lovgivningen.

Som hovedregel retter kommuner og regioner ind efter denne udtalelse. Men Tilsynet kan i sidste ende sætte kommunens eller regionens beslutning ud af kraft, hvis den strider mod loven, ligesom Tilsynet kan uddele bøder.