Stadig flere helt unge piger får abort

På bare 10 år er antallet af provokerede aborter hos unge under 15 år flerdoblet. Mangelfuld seksualundervisning og lægers modvilje mod at give helt unge p-piller er nogle af årsagerne, mener overlæge.

Antallet af provokerede aborter blandt helt unge piger i 12-14 års alderen er vokset dramatisk de seneste 10 år. I 1998 fik i alt 33 piger under 15 år foretaget en abort, i 2007 var tallet vokset til 113. Det bekymrer overlæge Øjvind Lidegaard på Gynækologisk Klinik på Rigshospitalet:

»Selv om de helt unge piger udgør en ganske lille del af det samlede antal abortsøgende på ca. 15.000 årligt, er det et stort problem for den enkelte pige og for hendes familie og et problem, som det er vigtigt, at vi får taget hånd om,« siger han.

Ifølge Øjvind Lidegaard er mangelfuld seksualoplysning i skolen en vigtig årsag til, at et stigende antal helt unge bliver gravide:

»Hvis vi igen vil begrænse antallet af uønskede graviditeter hos helt unge, er vi først og fremmest nødt til at sikre, at de unge får en ordentlig seksualvejledning i skolen. Det er der noget, der tyder på, at de ikke får i dag, så det er et område, hvor der helt klart skal sættes ind,« siger han.

Myter om p-piller
Men også myter omkring p-piller og nogle lægers modvilje mod at give p-piller til helt unge piger, selv om de er seksuelt aktive, spiller en rolle:

»Medvirkende til det stigende antal aborter kan også være, at de unge piger ikke tør tage p-piller, fordi nogle læger på et tidspunkt var fremme med advarsler om, at det kunne påvirke pigernes sluthøjde, hvis de begyndte at tage p-piller i en meget ung alder,« siger han.

»Men når først pigen har fået sin første menstruation - og de færreste begynder formentlig at dyrke sex, før de er kønsmodne - er der ikke grund til at bekymre sig om sluthøjden. Desuden er vi som læger nødt til, uanset om vi kan lide det eller ej, at forholde os til, at unge piger tidligt starter en seksuel løbebane, og derfor må vi sikre dem en ordentlig forebyggelse, f.eks. i form af p-piller. Man kan godt som læge have den holdning, at man ikke kan lide, at unge stqarter deres seksuelle løbebane så tidligt. Men det ændrer ikke virkeligheden,« siger Øjvind Lidegaard.