Stadig færre par vælger kirken

Andelen af vielser, der finder sted i kirken, har aldrig været lavere. En stadig større del af danskerne foretrækker at blive gift på rådhuset.

Det er blevet langt mellem brudeparrene i landets folkekirker.

Danmarks Statistiks nye rapport om befolkningens udviklinger viser, at der i 2012 blev foretaget 28.503 vielser i Danmark. Heraf foregik kun 34,9 procent - knap 10.000 - i en kirke. Det er den laveste andel nogensinde og markant færre end i 1997, hvor over halvdelen af vielserne i Danmark blev foretaget af en præst.

Udviklingen kommer ikke bag på sociolog og fremtidsforsker Birthe Linddal.

»Religion taber voldsomt terræn i den tid, vi lever i. Familien og ægteskabet har svære odds, når vi lever i en tidsånd, der hylder individualisering og frihed og foragter opofrelse og hensyn til den anden. Man kan nærmest ikke undgå, at den her udvikling er på færde,« siger Birthe Linddal.

Hun mener også, at drømmen om det perfekte bryllup og parforhold er blevet mindre realistisk i folks bevidsthed og derfor udkonkurreres af praktiske omstændigheder.

»Man skal også huske på, at idéen om den romantiske kærlighed måske ikke har gode odds for tiden. Det bliver meget let en formalitet at blive gift. Der er en masse jura, man skal have på plads i forhold til børn, skilsmisse og pension og så videre. Og så er rådhusbrylluppet et godt alternativ til en dyr advokatregning,« siger Birthe Linddal.

Valgmenighedspræst Peter Hedegaard fra Holstebro, der er næstformand i Præsteforeningen, oplever også en tendens til, at færre retter blikket mod kirken, når de skal giftes. Han mener, at især finanskrisen og den mere stramme privatøkonomi er med til at bremse bryllupstankerne.

»Vi oplevede et boom i bryllupsmesser og kirkelige vielser fra 1990erne til efter 2000, men så kom finanskrisen, og det har gjort, at folk lige trækker vejret lidt, inden de vælger kirkebrylluppet med det store udtræk, der koster en masse penge,« siger han.

Det ser ifølge Peter Hedegaard ikke ser ud som om, at den danske folkekirke mister sammenhængskraft med befolkningen, bare fordi der er færre kirkebryllupper.

»Der kan være en tendens - det kan jeg ikke afvise. Men omvendt så ser vi, at inden for børnearbejdet med for eksempel minikonfirmander har der aldrig været så mange unge mennesker, der passerer igennem kirken, som nu,« siger Peter Hedegaard.

Han oplever også, at mange par vælger den borgerlige vielse først og så en kirkelig velsignelse senere, hvor en præst forkynder parret, men typisk uden der store fest, der følger med et traditionelt bryllup.

De nye tal fra Danmarks Statistik omfatter også for første gang par af samme køn, der bliver viet i en kirke. Det har været muligt siden juni 2012, hvor den nye lov om homovielser blev vedtaget, og statistikken viser, at 104 mandlige og 164 kvindelige par blev viet af en præst i årets anden halvdel.

Når det handler om at bryde ægteskabet i en skilsmisse, så er tallet steget de seneste år. Udviklingen fortsatte også i 2012, hvor 15.709 par blev skilt. Ifølge Danmarks Statistik tyder de forrige års tal på, at 42,7 procent af alle ægteskaber, der blev indgået i 2012, vil ende i en skilsmisse.

Når parrene er sammen - gift eller ugift - er der fortsat færre, der får børn. Fødselstallet er faldet støt de seneste fire år fra over 65.000 nyfødte babyer i 2008 til 58.129 i 2012.