Sprogdøden kalder på en sprogstrategi

Københavns Universitets lukning af fire småfag på Det Humanistiske Fakultet fastslår behovet for en national sprogstrategi, mener flere parter.

Lykke Friis, prorektor ved Københavns Universitet, beder om, at staten træffer en beslutning om, hvor mange fag der skal holdes i live. Arkivfoto: Kim Haugaard Fold sammen
Læs mere
Foto: Kim Haugaard

Danmark har mere end nogensinde brug for en national sprogstrategi.

Sådan lyder meldingen fra Københavns Universitet (KU), Dansk Erhverv og uddannelses- og forskningsordfører i Dansk Folkeparti (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl.

Udmeldingen kommer i kølvandet på KUs beslutning om at lukke fire småfag som en konsekvens af de besparelser, institutionen står over for. Gældende fra i år vil nye studerende på Københavns Universitet derfor ikke kunne læse Tibetologi, Indologi, Sydøstasienstudier (Thai og Indonesisk) og Finsk. Uddannelserne er for dyre i drift, når Det Humanistiske Fakultet skal spare 120 millioner frem til 2018.

»Vi synes, at det er et tab for dansk videnssamfund, for i en globaliseret verden har vi brug for at gøre Danmark større, ikke mindre. Men vi er nødt til at tage bestik af den dystre økonomiske situation, vi bliver mødt med, blandt andet de store besparelser på finansloven, og det her er den eneste måde, vi kan gøre det på,« siger Lykke Friis, prorektor ved KU, der er »stærkt bekymret« for sprogfagenes fremtid.

Berlingske har tidligere beskrevet, hvordan 13 småfag på KUs Humanistiske Fakultet var truet af lukning.Nu står det klart, at fire slipper forsparekniven, fire lukkes, mens de resterende fag lægges sammen til nye uddannelser.

Småfagene er kendetegnet ved at have et lavt optagstal og et højt frafald. Eksempelvis optog Finsk-studiet, der nu lukker, kun fem studerende i 2015.

Sprogstrategi skal sikre kompetencer

I februar skrev forskningsordførerne i blå blok og daværende videnskabsminister Esben Lunde Larsen (V) en kronik i Berlingske, hvori de fremhævede KUs eget ansvar for at sikre småfagene. Set i det lys hilser Dansk FolkepartisJens Henrik Thulesen Dahl det velkommen, at fag som Eskimologi og Klassisk Græsk alligevel ikke lukker.

»De har da fastholdt nogle af kernefagene, så på den måde ser det ikke helt håbløst ud. Men helt overordnet afslører det, hvor vigtigt det er, at vi får en sprogstrategi,« siger han.

DF-ordføreren fastholder, at det trods besparelser først og fremmest er universiteternes egen opgave at sikre sprogfagene.

»Vi kan lave en strategi, så vi lægger en overordnet retning, som universiteterne kan pejle ud fra. Men det er ikke vores opgave, at vi i detaljer og løbende skal prioritere for dem,« mener han.

KU er enig i, at den nationale sprogstrategi er en hastesag, hvis den truende sprogdød skal bremses. Dog er det nødvendigt, at en kommende strategi tager fat om nældens rod, der ifølge Lykke Friis er økonomien.

»På et tidspunkt må staten Danmark gøre op med sig selv, hvor mange fag der skal holdes i live. Det er en politisk prioritering, og selv om politikerne siger, at de har fuld tillid til, at vi selv kan klare det,er der jo grænser for, hvor mange sprog vi kan holde i live, når man politisk gennemfører så markante nedskæringer,« siger hun.

Også Dansk Erhverv mener, at KUs lukningaf fag kalder på en sprogstrategi, der får klarlagt Danmarks fremtidige kompetencebehov.

»Uddannelsessektoren og erhvervslivet bliver nødt til at have en dialog, så vi sikrer, at vi har det vidensberedskab, der er brug for fremadrettet. Derfor vil jeg opfordre til, at ministeren får igangsat en møderække om en national sprogstrategi hurtigst muligt,« siger Mette Fjord Sørensen, forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv.

I et skriftligt svar til Berlingske forsikrer forskningsminister Ulla Tørnæs (V), at arbejdet med en sprogstrategi er i gang.

»Men det vigtige for mig er, at vi får en grundig afdækning af behovet for sprogkompetencer frem for en snuptagsløsning. Jeg er meget optaget af, at der er et match mellem de sprogkompetencer,der er behov for i samfundet, og de kompetencer, som de studerende forlader de videregående uddannelser med,« siger ministeren.