Specialist-mangel skaber tvivl om ny fødeafdeling

Politikere i Region Hovedstaden udskyder beslutning om at etablere nyt kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital.

Foto: Sofie Mathiassen. Politikere i Region Hovedstaden udskyder beslutning om at etablere nyt kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital.
Læs mere
Fold sammen

Mangel på specialister til at hjælpe fødende kvinder og nyfødte børn kan skabe problemer for planerne om at åbne en helt ny fødeafdeling på Bispebjerg Hospital til at tage imod det hastigt stigende antal nye hovedstadsborgere, der vil blive født i de kommende år.

Politikerne i Region Hovedstaden vælger nu at udskyde en beslutning om at åbne et nyt kvinde-barn center på Bispebjerg, som skulle stå klar i 2022, for at øge kapaciteten med endnu en afdeling udover de nuværende fødeafdelinger på Hillerød, Herlev og Hvidovre hospitaler samt Rigshospitalet.

Det sker for nærmere at få undersøgt, om det kommende center på Bispebjerg Hospital risikerer at tiltrække så mange specialist-medarbejdere fra de øvrige hospitaler, at det kan gå ud over indsatsen for de fødende og nyfødte hér.

»Vi vil gerne vide, hvad det betyder for rekruttering af medarbejdere til de øvrige hospitaler. For eksempel er der mangel på børnelæger, og det skal ikke være sådan, at det udsulter de øvrige hospitaler, hvis vi opretter en afdeling på Bispebjerg Hospital,« siger formanden for Region Hovedstadens sundhedsudvalg, Christoffer Buster Reinhardt (K).

Antallet af fødsler ventes at vokse kraftigt i hovedstadsområdet i de kommende år. I en ny analyse lyder skønnet, at fødselstallet frem mod 2030 vil stige til op mod 27.000 om året mod 22.000 i år.

Det kræver, at kapaciteten udvides kraftigt, og sundhedsudvalget har netop besluttet at støtte etableringen af fire såkaldte »in-house« fødeklinikker, primært drevet af jordemødre, som skal placeres på de hospitaler, der i dag har fødeafdelinger og kan oprettes relativt hurtigt.

Der er også enighed om at indføre en fælles regional hjemmefødselsordning i hovedstadsområdet, som det kendes fra andre regioner, for at sikre en bedre organisering af hjælpen til det stigende antal kvinder, der vælger at føde i eget hjem.

Det har også været en del af planen at etablere et kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital for at kunne håndtere det stigende fødselstal på længere sigt.

Hensigten er, at centret skal rumme en fødeafdeling med kapacitet til 3.500 fødsler om året, hvilket vil gøre til en af de største fødeafdelinger i landet.

For at leve op til de faglige krav, som også stilles til indsatsen på de øvrige hospitaler i regionen, skal der desuden også oprettes en børneafdeling samt en neonatal-funktion til for tidligt fødte børn og en gynækologisk funktion for kvindesygdomme.

Det vil forudsætte, at man kan rekruttere et tilstrækkeligt antal jordemødre, fødselslæger, børnelæger, specialuddannede sygeplejersker og andre specialister.

Selv om man også arbejder på at få uddannet flere jordemødre og er på vej med særlige tiltag for at skaffe andre specialister, vil det også indebære, at man vil skulle trække på medarbejdere fra andre hospitaler i regionen – og det kan være problematisk, mener politikerne.

»Spørgsmålet er, om der er specialister nok, eller om man f.eks. kommer til at udvande de eksisterende børneafdelinger. Derfor må vi have sagen op igen i udvalget til april,« siger medlem af sundhedsudvalget Leila Lindén (S).

De eksisterende fødeafdelinger har også enorme problemer helt aktuelt med at skaffe det fornødne antal jordemødre.

Det har betydet, at Hvidovre Hospital tidligere på året var nødt til at aflyse den første jordemoderkonsultation for gravide og i stedet tilbyde auditorieundervisning, hvor de gravide får den information, de skulle have haft ved første jordemoderbesøg.

Den ordning kommer man nu til at forlænge frem til udgangen af august, fordi bestræbelser på bl.a. at lokke jordemødre fra Jylland og Fyn til hovedstaden samt få flere til at arbejde på fuldtid ikke har givet tilstrækkelige gode resultater, oplyser regionen.