Spærret ude

Bridgeskolen

Hvad melder du som Nord efter nedenstående meldeforløb?

N
VØ
S

♠K765 ♥6 ♦ED72 ♣KB82

DBL. Oplysningsdoblinger anvendes til og med spærreåbninger i 4♥. I gamle dage (Gorens tid!) skulle man have større styrke for at doble en spærremelding på 3-trinnet end en 1-åbning. I dag ved man, at man for tit spærres ude, hvis man er for passiv efter en spærreåbning, så en dobling af 3♥ viser ikke større styrke end en dobling af 1♥. Dog bør man med minimum (12-13 HP) have rigtig fordeling med singleton/renonce i åbningsfarven.

♠K7 ♥KD6 ♦EB842 ♣DB3

3UT. Samme filosofi gør sig gældende ved sansindmeldinger: Hvis man havde en sund 1UT-indmelding, har man også til 3UT efter en 1-åbning.

♠8 ♥ED92 ♦973 ♣EK632

PAS. Håb på en oplysningsdobling fra makker! Indmelding på 4-trinnet i minor viser en bedre farve - og er i øvrigt en melding, man helst undgår, da det ødelægger chancen for såvel at spille doblet som at spille 3UT.

♠E6 ♥K75 ♦EKD943 ♣72

3UT! Nu eller aldrig! En oplysningsdobling med doubleton i spar er helt misvisende, og en 4♦-indmelding blokerer effektivt for den mest sandsynlige udgang: 3UT. Selv med en singleton i umeldt farve kan der meldes 3UT efter en 3-åbning, så makker kan ike vide, om man har en klassisk, balanceret sanshånd eller som her en "minorsans".

♠KDB7642 ♥E ♦EB82 ♣8

4♠. Man spærremelder ikke mod en spærreåbning! Spring i farve viser i denne situation en stærk hånd med selvspillende farve. Makker kan gå videre mod slem.