"Sortliste" over uønskede arter på vej

Til oktober får vi en prioriteret liste over de planter og dyr, der laver mest ravage i Danmarks natur. Dræbersneglen er en sandsynlig kandidat.

Når miljøminister Connie Hedegaard (K) til oktober fremlægger sin handlingsplan mod invasive arter, vil den som noget nyt indeholde en "sortliste" over de mest uønskede planter og dyr.

Sortlisten skal give svaret på, hvilke af de indtrængende arter, der er de værste og volder mest skade i den danske natur. Blandt oplagte kandidater, som fortrænger oprindelig dansk flora og fauna, kan på forhånd nævnes: Dræbersnegl, kæmpebjørneklo, amerikansk mink, nilgås, rynket rose, kastanjeminérmøl, dræbergople og kinesisk uldhåndskrabbe.

Sortlisten er et nyt begreb i biologien. Fagfolk bruger normalt rødlister til at angive, hvilke arter der er truede eller sårbare, og som derfor kræver særlig beskyttelse.

Både De Konservative og Venstre lovede i juli befolkningen en særskilt handlingsplan mod dræbersneglen, som har bragt mange haveejere på desperationens rand. Skov- og Naturstyrelsen samler fredag den 24. august de relevante aktører til et møde for at diskutere, hvad vi skal stille op med dræbersneglene.

/ritzau/