Sommerfugle skal skrives i mandtal

Danmarks Naturfredningsforening indfører nu begrebet citizen science, hvor almindelige borgere indsamler data til videnskabelige undersøgelser. I første omgang gælder det dagsommerfugle.

Nu skal Danmarks omkring 100 dagsommerfuglearter registreres og følges ved hjælp af frivillige, der skal gennemgå en fastlagt rute på 500-1.000 meter mindst én gang om ugen i sommerfuglesæsonen og systematisk rapportere deres iagttagelser til Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Danmarks Miljøundersøgelser (DMU).

Metoden kaldes citizen science og er kendt i f.eks. Holland og Storbritannien, hvor frivillige har registreret sommerfugle i omkring 20 år. Tyskland, Portugal, Sverige og flere andre europæiske lande er i gang med lignende projekter.

»Vi er interesserede i at få kortlagt dagsommerfuglene i alle de naturtyper, de lever i, som overdrev, enge, moser, heder, klitter og ikke mindst skovlysninger, men også i parker og villahaver,« siger biolog Rasmus Ejrnæs, der er seniorforsker ved DMU, der bl.a. står for den statistiske behandling af indberetningerne.

Brug for 500 frivillige
»Registreringerne skal være så dækkende, at vi kan bruge resultaterne videnskabeligt. Man skal indberette revl og krat, gerne med digitale fotos, og dækningen skal være repræsentativ. Derfor bliver fordelingen af ruter et kompromis mellem behovet for at få undersøgt et bestemt område og de frivilliges ønsker,« fortsætter Rasmus Ejrnæs, der håber på mindst 500 frivillige, når projektet kører i fuld skala.

Viser naturens tilstand
»Det er en god måde at indsamle data på samtidig med at borgerne engageres,« mener Rasmus Ejrnæs.

Biolog Bo Håkansson, DN, er tovholder for projektet, som også Entomologisk Forening – entomologi er læren om insekter – medvirker i.

»Sommerfugle giver et godt billede af, hvordan den øvrige natur har det, fordi de forskellige arter er knyttet til forskellige naturtyper, og ved at følge dem år efter år får vi også et retvisende billede af, om nogle arter forsvinder og nye kommer til, f.eks. på grund af klimaforandringer,« siger Bo Håkansson, der godt kan forestille sig, at citizen science begrebet senere bruges til at registrere andre dyre- eller plantearter.

Han skal i første omgang bruge 20-30 frivillige over hele landet til et pilotprojekt. Man kan melde sig til ved at maile til boh@dn.dk, og man behøver ikke at være medlem af Danmarks Naturfredningsforening.

»Til næste år håber vi så at få etableret et ret stort landsdækkende netværk,« slutter Bo Håkansson.