Søværnets helikoptere er også ramt af teknikermangel

Ligesom de nyindkøbte redningshelikoptere står Søværnets ældre maritime helikoptere mest på jorden. Kun tre af otte kan holdes i tjeneste som redningshelikoptere i Nordatlanten.

Det er ikke kun Flyvevåbnets nyanskaffede helikoptere af typen EH 101, der er ramt af tekniske problemer og mangel på flymekanikere. Også Flyvevåbnets maritime helikoptere, Westlands Lynx helikoptere, er ramt af alvorlige tekniske problemer.

Forsvaret råder i alt over otte Lynx-helikoptere, hvoraf sædvanligvis to er stationeret ombord på to inspektionsskibe omkring Færøerne og Grønland. Med base på inspektionsskibene fungerer helikopterne blandt andet som redningshelikoptere.

Men gennem længere tid har kun tre eller fire af de otte helikoptere været flyveklare. En af de otte helikoptere er ude af drift i længere tid på grund af et større eftersyn, og de øvrige syv er ramt af mangel på kapacitet til vedligeholdelse.

Flyvevåbnets stabschef, oberst Per P. Olsen, erkender, at antallet af flyvetimer på Lynx-helikopterne ikke er tilfredsstillende. En af konsekvenserne af den manglende flyvetid er, at besætningerne har svært ved at flyve tilstrækkeligt meget til at opretholde deres færdigheder. Når der kun er tre flyveklare helikoptere, og de to er til søs i Nordatlanten, skal de hjemlige besætninger kæmpe om flyvetid på en enkelt helikopter.

»Vi udmåler flyvetiden til besætningerne med en guldvægt«, siger Per P. Olsen.

En væsentlig årsag til problemerne med at vedligeholde både Lynx-helikopteren og den nye EH 101 med skal findes i forsvarsforliget fra 2004. Dengang besluttede et stort flertal på Christiansborg at flytte helikopterværkstederne fra Flyvestation Værløse i Nordsjælland til Flyvestation Karup i Midtjylland. Værkstedet på Værløse blev lukket, og forsvaret og politikerne overhørte advarsler fra de ansatte om at mange af teknikerne ville søge civile job på Sjælland.

Oveni fulgte et mislykket forsøg på at udlicitere vedligeholdelsen af helikopterne til private virksomheder. For et år siden afviste Forsvarets Materieltjeneste tilbud fra to private virksomheder på helikoptervedligeholdelsen, og det efterlod Flyvevåbnet med manglende kapacitet til at vedligeholde især Lynx-helikopterens motorer.

Forsvaret er ved at opbygge en værkstedskapacitet placeret på Flådestation Korsør, men der vil ifølge Per P. Olsen gå et års tid, før kapaciteten er tilstrækkeligt opbygget.

Ifølge Forvarets Materieltjeneste var det planlagt at flyve i alt 2.650 timer med Lynx-helikopterne, men man nåede kun 1.750 timer. Mens opbygningen af en motorprøvestand foregår, sender forsvaret motorer til vedligehold i Norge, oplyser kommunikationschef Anders Påskesen. Desuden mangler der reservedele til helikopteren, der er ligesom EH 101 fremstilles af britiske Westland.

Flyvevåbnets F16 fly på Flyvestation Skrydstrup har også længe været ramt af mangel på flymekanikere. Manglen fik for et år siden Flyvevåbnet til at koncentrere de tilbageværende flyvetimer til at kvalificere de piloter, som skal kunne udsendes til international mission med kort varsel. Derudover har Flyvevåbnet købt pladser til omskoling til F16 i USA. Der mangler fortsat 75-100 flymekanikere alene på Skrydstrup, oplyser oberst Per P. Olsen.

Forleden kom det frem, at Flyvevåbnets problemer med at holde de nyindkøbte redningshelikoptere af typen EH 101 flyvende betyder, at de 40 år gamle redningshelikoptere af typen S61 skal flyve i yderligere et par år.

Flyvevåbnet holder også den mulighed åben, at de otte gamle S61 helikoptere skal erstattes med ikke blot otte nye, men med yderligere seks. Det vil få den konsekvens, at Flyvevåbnet ikke bliver i stand til at levere troppetransport helikoptere til hæren. Troppetransporthelikoptere er stærkt efterspurgte i blandt andet Afghanistan og skulle ifølge forsvarsforliget fra 2004 nu være at blive etableret.