Sørgende fædre må klare sig selv

En mor, der mister sit barn, kan få psykologhjælp og orlov. Fædre er overladt til sig selv. Eksperter efterlyser lige rettigheder for sørgende forældre.

Foto: Gitte Kjærbøl

Når et barn dør som helt spæd eller er dødfødt, så kan moderen få psykologhjælp og orlov. Faderen er derimod i langt højere grad overladt til sig selv. Det skriver Jyllands-Posten.

En mor til et dødfødt barn kan få 14 ugers orlov til at bearbejde sorgen. En far kan blot få 14 dages orlov. En mor, der aborterer mellem 12. og 20. uge, kan få gratis psykologhjælp. En far må selv betale.

En række eksperter efterlyser nu ny lovgivning på området. Det gælder blandt andet konsulent og krisepsykolog Rikke Høgsted, der har særlig kendskab til familiesager. Hun mener, at forældrepar, der mister, skal have lige adgang til psykologhjælp.

»Det giver ikke mening at reservere al hjælpen til mødrene, for fædrenes sorg kan være lige så stor,« siger hun til Jyllands-Posten og foreslår en puljeorlov, hvor moderen eksempelvis kan få to tredjedele af orloven og fædrene den resterende del.

Chefpsykolog Nicole Rosenberg fra Aarhus Universitetshospital og chefpsykolog Svend Aage Madsen fra Rigshospitalet mener ligeledes, at sørgende mødre og fædre burde være ligestillet. Også formand for Jordemoderforeningen Lillian Bondo efterlyser flere fædrerettigheder i forbindelse med senaborter og spædbarnsdød.

Hos Landsforeningen Spædbarnsdød oplever man ofte, at fædre ikke er i stand til at gå på arbejde 14 dage efter at have mistet et spædbarn. Sekretariatschef i foreningen Michael Esmann foreslår derfor, at man giver forældrene de ti ugers forældreorlov, de ellers mister, når deres barn dør.

Venstre og Socialdemokraterne er åbne for lovændringer, så faderen kan få længere orlov.

»Forældrene bør have 16 uger, som de frit kan fordele mellem sig. Det vil være fuldt ud logisk,« siger socialordfører for Venstre Eyvind Vesselbo (V) til Jyllands-Posten.

Ligestillingsordfører for Socialdemokraterne Rasmus Horn Langhoff (S) vil også give fædrene længere orlov uden at tage noget fra mødrene.

Sidste år var der 359 dødfødte børn og børn, der døde i deres første leveuge.