Søren Pind til årets studenter: I behøver ikke altid kravle over hegnet, hvor det er højest

Læs bøger, stift familie, tænk kritisk og følg dit hjerte ved studievalg, lyder nogle af de gode råd til årets studenter fra ministeren præsten, filosoffen og forretningsmanden.

»Du bliver kun rigtig succesfuld, hvis du arbejder med noget, som du elsker at lave,« lyder et råd fra erhvervsmand Lars Seier Christensen til året studenter. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Det er juni, og det er nu, årets studenter springer ud med huer i alskens farver, kører byen rundt i pyntet vogn og drikker sig i hegnet. Men når festen er ovre, venter virkeligheden. Står den på et job i en vuggestue, står den på studiestart til september, er billetten til rundrejsen i Asien allerede bestilt, eller skal der ske noget helt fjerde? Årets studenter står over for deres livs første store skillevej, og derfor får de her et par gode råd og kloge ord med på vejen af en erhvervsmand, en præst og en filosof.

Søren Pind, uddannelses- og forskningsminister (V):

»De skal erkende, at de nu selv er ansvarlige for deres valg. Det gælder ikke bare deres studievalg, men sådan set også andre valg. Jeg får af og til breve fra mødre om deres børn - typisk sønner i øvrigt - hvori de klager over, at nu er de ikke kommet ind på den eller den plads. Jeg tænker, at man nogle gange skulle oprette et særlig kontor for mødre, der er bekymrede for deres børn. Men sagen er, at når man er blevet student, så er man er man voksen og langt inde i den alder, hvor man kan komme i fængsel eller skal aftjene værnepligt.«

Så bundlinjen er, at nu har de fået huen på, og så er det alvor?

»Ja, og oven i det vil de møde en hel masse mennesker, og der skal man kunne skelne skidt fra kanel. Det er vigtigt at vide, hvor man står i forhold til sine omgivelser. Hvor er du? Hvad er din værdi? Hvad er det, du særligt kan? Og ikke kan. Kend din værdi og brug den. Der er mange mennesker, der ikke helt har forstået, hvor dygtige eller udygtige de er. Der spiller selverkendelse en stor rolle, er jeg sikker på.«

Så unge mangler selverkendelse?

»Jeg siger, det er vigtigt at have den. Nogle har den, andre har den ikke.«

»Det tredje er, sæt dig et mål. Jeg ved fra mig selv, jeg er lykkedes bedre, når jeg har sat mig et mål. Det betyder, man arbejder henimod noget, og det er bedre end ikke at gøre det.«

»Skal jeg komme med et allersidste råd, er det et, min grandonkel engang kom med, og som var en stor lettelse for mig. Lige før han døde, sagde han til mig: Du behøver ikke altid kravle over hegnet, hvor det er højest. Jeg havde altid betragtet ham som sådan en moralist, for hvem det gjalt, at man altid skulle kravle over, hvor det var allersværest. Man behøver ikke altid gøre det allervanskeligste.«

Sørine Gotfredsen, sognepræst og debattør:

»Se opgaven med at stifte familie som ligeså vigtig som at få en uddannelse. Vi lever i en tid, hvor vi sætter personlige realisering, uddannelse og ambitioner meget højt, og så må det med at få børn osv. komme hen ad vejen.«

Altså en anden slags omvendt selvrealisering?

»Kald det det en selvrealisering set i en større sammenhæng. Ellers kan de komme til at begå den fejl, som rigtig mange i min generation har gjort, altså vi har set det som noget sekundært. Men man skal prioritere det højt, bruge tid på det, prøve med kærester osv. Vi har rodet os ud i et livssyn, hvor vi opfatter ægteskabet som noget romantisk, der nærmest dumper ned fra himlen, men i virkelighed er det noget, man skal forholde sig til. Med hvem skal det være? Hvorfor?«

Kan det ikke være svært at tænke de her tanker i så ung en alder?

»Jeg siger ikke, det skal være i morgen, men det kan være godt at have i baghovedet, at det kræver en håndgribelig indsats med familie. Akkurat som uddannelse. De vil komme til at fortryde det senere i livet, hvis de ikke har prioriteret det højt nok. Der kan ske det, at de kommer for sent i gang med at få børn, og de risikerer at blive for uerfarne i, hvad det vil sige at være i et parforhold. Og når de så er i et, kan de ikke finde ud af det. De skal øve sig i at være i parforhold.«

Det råd fik du ikke som student?

»Nej, når jeg tænker tilbage på den tid, i 80erne, så var det overhovedet ikke noget, man talte om. Jeg har tænkt rigtig meget over det, og jeg ville ønske, at jeg tidligere i mit liv havde fået at vide af nogle fornuftige voksne, at husk nu, at det her handler ikke kun om, hvordan du som solomenneske kan realisere dig, hvad skal, hvad du vil, og hvad du har af ambitioner. Det handler også om den større sammenhæng, og der er familien altså bare noget af det, vi har underprioriteret. Det er noget, man skal tale om, tage alvorligt og arbejde hen imod.«

Tankerne om fremtiden er måske et andet sted, når man som ung vågner op med hoved på til Roskilde Festival?

»Det er rigtigt, og der er mange valg. Når det gælder uddannelse, så vil jeg sige, at de skal vælge med hjertet og vende det døve øre til det her med, at de skal vælge efter job og arbejdsmarked og alle de her ting. Brænder man for noget, og bliver man god til det, så de nok blive brug for én. Der er ingen, der kan spå om fremtiden, der er så mange fremskrivninger, men det skal de ignorere. De skal studere det, de elsker. Det er lysten og hjertet, der skal forme det.«

Et sidste råd?

»Ja, et åndeligt opråb. De lever i en farlig tid med en digital verden, teknik og en afstumpning af tilgangen til, hvad et menneske er. Hvis de overhovedet orker og kan, skal de sørge for at sætte sig ned og læse nogle romaner. De må aldrig holde op med at læse bøger. De skal forstå tidligt i livet, hvor vigtigt det er med bøger.«

Lars Seier Christensen, erhvervsmand (pr. sms):

»Gør hvad du selv har lyst til, ikke hvad omverdenen forventer af dig. Du bliver kun rigtig succesrig, hvis du arbejder med noget, som du elsker at lave. Overvej om en lang akademisk uddannelse er det rigtige for dig, selvom mange sikkert skubber dig i den retning.«

»At komme tidligere i gang på arbejdsmarkedet og få erhvervserfaring opfattes ofte som mere værdifuldt af erhvervslivet. Husk, det er dit liv. Ikke dine forældres, eller samfundets eller statens. Læs »Atlas Shrugged« af Ayn Rand i den kommende sommerferie, så vil du forstå vigtigheden af værdier samt verdens og samfundets dynamik bedre.«

Vincent Hendricks, filosof:

»Hvis I tror, at I er brugere på sociale medier, så må jeg skuffe jer. Nej, I er de produkter, de sælger til annoncørerne. Det skal man være opmærksom på. Man skal ikke være produktet, man skal være sit eget selvstændigt tænkende væsen.«

Mange unge står med valget mellem uddannelse og sabbatår, mellem at få en uddannelse og at opleve verden?

»Vi skal udvikle os, men det er i to parallelle spor. Man udvikler sig som menneske, og man udvikler sig i sit fag. Men man skal huske at stille sig selv spørgsmålet: »Hvad er det, jeg laver, og hvorfor er det vigtigt?« Man kan altid fortælle, hvad det er, man laver, men hvorfor det er vigtigt, kan nogle gange godt fortabe sig i almene gøremål. Verden står over for en række globale udfordringer – fra ulighed til klima og misinformation – som vi bliver nødt til at løse kollektivt. Derfor skal man også overveje, hvordan man – også i det små – kan gøre en forskel, så man efterlader sig en verden, der er i bedre forfatning end den, man fik af sine forældre. Man er nødt til at tage et aktivt ejerskab af den verden, man gerne vil have.«

Hvad ville du ønske, du havde vidst, da du blev student?

»Jeg tror, man er godt tjent med at leve lidt bag uvidenhedens slør. Havde jeg vidst, hvor meget arbejde og slid, der skulle til, for at jeg kunne komme til at sidde, hvor jeg sidder nu, så er jeg ikke sikker på, at jeg havde gjort det. Men det gode er, at jeg ikke vidste det, og derfor tog den udfordring, der var. Man skal ikke begynde at forgribe det hele.«

»Og så skal man huske på, at man ikke tager en beslutning for livet. Verden er foranderlig og det samme er ens placering i den. Man starter ét sted, men kan ende et helt andet. Man skal give folk det, de forventer, og lidt af det, de ikke forventer. Man er nødt til at tænke en lille smule skævt i forhold til uddannelsesvalg. Så hvis man kan, skal man forene: »Hvad er det, jeg laver, og hvorfor er det vigtigt?« med »Lad mig se, om jeg ikke kan gøre det på en bare lidt utraditionel måde«, så er man godt på vej.«