Socialt belastede borgere bruger flere penge på medicin

Borgere fra socialt belastede områder i Danmark bruger langt flere penge på medicinering end borgere fra velstillede kommuner.

Der er stor forskel på, hvor meget medicin danskernes tager. Borgere fra Ishøj, Randers, Fredericia og Horsens, som har færre penge at rutte med end gennemsnittet, har et væsentlig større medicinforbrug, end hvad borgere fra velstillede kommuner såsom Allerød, Gentofte og Lejre har.

Det viser en ny undersøgelse fra Apotekerforeningen, som har set på andelen af medicin mod de fem folkesygdomme type 2-diabetes, astma/KOL, hjerte- og karsygdomme, knogleskørhed og psykiske lidelser.Otte ud af de ti kommuner, hvor flest personer behandles med medicin mod gængse folkesygdomme ligger i Jylland, mens de resterende to ligger i Region Hovedstaden, viser undersøgelsen. Øverst på listen over medicinforbruget ligger Ishøj Kommune med 19 procent over landsgennemsnittet af antal behandlede borgere. Det er især type 2-diabetes, der har ramt kommunens indbyggere, og som trækker kommunens tal op. Hele 80 procent flere borgere får medicin mod sukkersygdommen per 1.000 indbyggere end det danske gennemsnit.

I den anden ende af skalaen ligger Allerød kommune, hvis samlede medicinforbrug er 15 procent mindre end gennemsnittet per 1.000 borgere. Mest markant er det lave forbrug af medicinering mod psykiske lidelser.

Sammenholder man uligheden i kommunernes medicinforbrug med en række socioøkonomiske faktorer, viser undersøgelsen desuden, at kommuner med størst medicinforbrug er i de dele af Danmark, hvor andelen af indbyggere med en erhvervsuddannelse er lavest. Således har dobbelt så mange en videregående uddannelse i de kommuner, der er mindst ramt af folkesygdomme, og en indkomst, der ligger langt højere, end i de kommuner, hvor flest folkesygdomme findes.

Og i de ti kommuner, hvor flest borgere har behov for medicin mod en folkesygdom, er der også større behov for, at kommunen hjælper økonomisk til end gennemsnittet i Danmark.