Socialdemokraterne vil se »konstruktivt« på ophævelse af fredning på Amager Fælled

Hvis et flertal på Rådhuset i København skulle ønske at flytte Amager Fælled Kvarter inden for Amager Fælled, vil de blive taget pænt imod af Socialdemokratiet. Enhedslisten er mere loren ved tanken.

Amager Fælled Kvarter tager kun en lille del af Amager Fælled, men en stor del af den gamle strandeng, der løber tættest på Ørestads Boulevard. Nu skal byggeriet flyttes. Fold sammen
Læs mere
Foto: By & Havn

Hvis partierne på rådhuset i København skulle blive enige om at flytte Amager Fælled Kvarter fra et ikke-fredet område til et fredet område på Amager Fælled, kræver det ifølge Peter Pagh, professor i miljøret ved Københavns Universitet, en lovændring.

Altså får Folketinget pludselig en afgørende finger med i fremtidens spil om Amager Fælled Kvarter.

Men spørger du Enhedslistens miljøordfører, Maria Reumert Gjerding, er hun i første omgang loren ved at bygge på et område på fælleden, der for nuværende er fredet.

»Enhedslisten er kritisk overfor, at man ophæver fredningen. Jeg er bekymret for den præcedens, det kan skabe. Så jeg er ikke begejstret for det. Jeg vil virkelig arbejde for, at den undersøgelse, der nu skal laves af alternative placeringer, er åben og bred, og at man kigger længere ud og ikke bare flytter byggeriet 500 meter til venstre,« siger hun.

Ender man på Københavns Rådhus alene med at spille ind med en løsning, hvor man flytter byggeriet fra det ene til det andet sted på fælleden, hælder hun mod at bakke op.

»For mig at se er der et stort arbejde, før vi når til det konkrete dilemma. Men taler man om naturkvalitet, så er den gamle strandeng mere værdifuld end det, der faktisk er fredet. Det ved vi jo godt. Så hvis valget står mellem de to steder på fælleden, skal man ikke bygge på den gamle strandeng. Men jeg anerkender ikke, at det er de to eneste muligheder, der er,« siger hun.

S åben for flytning

Hos Socialdemokraterne har man besluttet at bakke op, hvis et flertal på rådhuset skulle gå efter en flytning af byggeriet internt på Amager Fælled.

»Jeg følger selvfølgelig debatten tæt, og hvis et flertal med Frank Jensen i spidsen kommer til os og foreslår at flytte byggeriet til en anden del af fælleden, så vil vi da se konstruktivt på at ophæve fredningen der,« siger miljøordfører Christian Rabjerg Madsen.

Både Dansk Folkeparti og Venstre vil vente med at tage stilling til spørgsmålet om en fredning, før Københavns Kommune officielt efterspørger det.

I det seneste år har flere partier på Christiansborg blandet sig i kampen om Amager Fælled,

Sidste år forsøgte Enhedslisten og Alternativet sig med et beslutningsforslag, hvor Folketinget skulle pålægge regeringen at tage de nødvendige lovgivningsmæssige og administrative skridt for at forhindre, at det planlagte byggeri blev gennemført.

Forslaget blev stemt ned.

Med et ændringsforslag forsøgte de Radikale og SF blandt andet at pålægge regeringen at afsøge mulighederne for en alternativ placering. Også derfor er Ida Auken fint tilfreds med dagens udvikling.

»Vi har tidligere foreslået, at man kiggede på fredninger og alternative placeringer, så man kan frede det område med den mest værdifulde natur. Så vi er glade for, at rådhuset nu også synes er en god ide,« siger den radikale miljøordfører.