Socialborgmester: Vi skal støtte whistleblowers

Socialborgmester i København, Mikkel Warming, er rystet over sagen om botilbudet Tokanten i København, hvor pædagoger massivt har gjort brug af magt mod en gruppe udviklingshæmmede ældre uden sprog.

Sagen om botilbudet Tokanten i København har rystet Københavns socialborgmester. Fold sammen
Læs mere
Foto: Erik Refner

Den ansvarlige socialborgmester i København, Mikkel Warming, er rystet over, at botilbudet Tokanten for psykisk og fysisk udviklingshæmmede ikke har indberettet hundredevis af magtanvendelser korrekt.

Han forlanger nu, at sagen bliver undersøgt til bunds - også i forhold til eventuelle yderligere sanktioner over for lederen samt ansatte på stedet, siger han i en pressemeddelelse.

Desuden mener Mikkel Warming, at der nu skal iværksættes nye tiltag for at støtte whistleblowers - altså ansatte der går videre til kommunen med oplysninger om ukorrekte forhold.

»Jeg kan være bange for, at også andre ansatte går rundt med en viden om ukorrekte forhold uden at handle på dem. Derfor må vi nu sætte alt ind på at opfordre og støtte ansatte til at komme direkte til kommunen, hvis de ligger inde med en sådan viden. Og hvis kommunen ikke er gode nok til at lytte, så må vi finde en anden model at gribe disse vigtige informationer an på,« siger han.

Mikkel Warming lægger vægt på, at offentlige ansatte ikke kun har ret til men også pligt til at indberette uregelmæssigheder og ulovligheder. Han vil nu helt konkret arbejde for, at der i København oprettes en enkel og uafhængig mulighed for ansatte til at komme med disse oplysninger. Det kan f.eks. være et decideret nævn, som kan rådgive og vejlede ansatte, der har en viden som skal frem. Og nævnet skal også kunne modtage oplysninger - om nødvendigt anonymt, om forhold i for eksempel kommunal institutioner.

Enhedslisten vil foreslå oprettelsen af en sådan uafhængig instans i København på borgerrepræsentationens første møde efter jul.