Sneglepåbud til haveejere

Miljøminister Connie Hedegaard vil have danske haveejere til selv at udrydde dræbersneglen.

Foto: Henning Bagger / Scanpix Fold sammen
Læs mere

Miljøminister Connie Hedegaard (K) overvejer at udstede et påbud til danske haveejere med krav om, at de skal bekæmpe deres dræbersnegle, sådan som de også er pålagt at bekæmpe planten bjørneklo i kommuner med særlige bekæmpelsesplaner.

Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten onsdag.

»Det kan meget vel være, at det ender sådan, men først vil jeg have samlet forskere og repræsentanter for offentlige styrelser og kommuner for at høre, hvad man samlet kan komme op med af løsninger på dette problem. Også for at få klarlagt, hvad der findes af udenlandske erfaringer,« understreger Connie Hedegaard og nævner, at en redegørelse om de såkaldt invasive dyre- og plantearter vil blive offentliggjort senere på året.

Et påbud i lighed med det, som gælder for bjørneklo, vil kræve en lovændring, forklarer biolog Hans Erik Svart, Skov- og Naturstyrelsen.

»Påbuddet om bekæmpelse af bjørneklo har baggrund i Lov om landbrugsjorder, og den lov giver fødevareministeren mulighed for at udstikke nogle retningslinjer for bekæmpelse af bjørneklo. Miljøministeriet har ikke for nuværende lovhjemmel i naturbeskyttelsesloven til at lave et påbud, men det kan man få ved at ændre loven,« siger Hans Erik Svart.

Under alle omstændigheder mener ministeren, at sommerens debat om snegleproblemet har været frugtbar og i hvert fald slået fast, at der findes et problem.

Hun er også klar over, at naboer rundt om i landet skændes over hækken om, hvorvidt og hvordan den slimede plage skal bekæmpes.

»Et af problemerne ved at udstede et direkte påbud er, at dræbersneglen, så vidt jeg ved, formerer sig betydeligt hurtigere end bjørnekloen. Det kan derfor være svært at vurdere, om den enkelte overholder påbudet,« erkender Connie Hedegaard.

Formanden for Parcelhusejernes Landsforening, Allan Malskær, bryder sig ikke om direkte påbud til haveejere, selv om lovgrundlaget kom på plads.

»Det vil give mange uheldige situationer i forhold til husejere, som ikke kan eller vil passe deres have. Samtidig skal man kunne pålægge sanktioner, og jeg har svært ved at forestille mig en dansk domstol dømme en person for ikke at fjerne dræbersnegle,« siger Allan Malskær til Morgenavisen Jyllands-Posten.

Kilde: Jyllands-Posten