Små busser i Københavns smalle gader

Små citybusser skal ifølge ny plan betjene de indre dele af Københavns middelalderby. Formålet er at skabe et miljørigtigt alternativ til biltrafik i indre by.

Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

Miljøvenlige citybusser skal fra næste år køre de smalle gader i Københavns indre by tynde for at få flere bilister til at vælge den offentlige transport og for at give københavnere og byens gæster et bedre kollektivt trafiktilbud.

De særlige citybusser, som ifølge et nyt udspil skal indsættes i en forsøgsordning fra begyndelsen af 2008, bliver så små, at de uden besvær kan manøvrere rundt i de krinkelkrogede dele af Middelalderbyen, hvor de eksisterende bybusser på mindst 11 meter ikke kan komme.

Og ligesom Metroen skal citybusserne køre så hyppigt, at det er unødvendigt for passagererne at benytte en køreplan. Derudover skal der være kort afstand mellem stoppestederne, så ogsåældre og handicappede får glæde af minibusserne.

Citybus-konceptet, der kendes fra andre byer i ind- og udland, har hidtil ikke været afprøvet i hovedstadsområdet. Og på Københavns Rådhus har overborgmester Ritt Bjerregaard (S) store forventninger til det ekstra trafiktilbud til de daglige passagerer.

»Jeg er optaget af trafikken i byen, og jeg har derfor sat et arbejde i gang for at finde ud af, om det vil være attraktivt at have en citybus, gerne el-drevet, der kører på en ringrute og som kan gøre det attraktivt for folk at komme rundt i byen uden bil,« siger Ritt Bjerregaard.

Fødelinje for havnebusser
Citybussernes rute er endnu ikke helt på plads, men ifølge oplægget skal de små busser på ringlinjen betjene Nørreport, Vesterport, Hovedbanegården, Kongens Nytorv og Nyhavn. Dermed bliver de også fødelinje for havnebusserne, der sejler mellem Nyhavn og Operaen på Dokøen.

Socialdemokraternes gruppeformand Jesper Christensen (S), der er Københavns repræsentant i busselskabet Movias bestyrelse, forventer, at forsøget med citybusser bliver endelig godkendt til efteråret.

Dansk Folkepartis medlem af Københavns teknik- og miljøudvalg, Karin Storgaard, siger, at små shuttle-busser i Middelalderbyen lyder som en rigtig god idé. Men hun håber ikke, at de indsættes på bekostning af to særlige servicebus-linjer for ældre, gangbesværede og passagerer med barnevogne, som allerede er principbesluttet.

»Service-busserne er vores forslag, og de blev vedtaget sidste år i forbindelse med budgettet for 2007. Jeg vil straks efter sommerferien følge op på, hvad der sker i den sag,« siger Karin Storgaard.