Små børneinstitutioner i fare

Børneinstitutionerne får brug for mindst 4.250 nye ansatte for at opfylde Socialdemokraternes forslag til nye normeringskrav, vurderer KL. Det kan medføre serviceforringelser.

Børnefamilierne risikerer at skulle vinke farvel til de små vuggestuer og børnehaver, hvis Socialdemokraternes forslag til nye og skrappe personalenormeringskrav gennemføres. Og en anden konsekvens kan blive, at institutionerne må indskrænke åbningstiderne, fordi det tidligt morgen og sent eftermiddag bliver alt for dyrt at leve op til kravene om maks. tre børn pr. voksen i vuggestuerne og maks. seks børn pr. voksen i børnehaverne.

Det vurderer forskningsleder Henrik Christoffersen fra AKF, der står for Anvendt KommunalForskning (tidligere Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut). Med forbehold for detaljerne i en endelig ordning mener han, at forslaget har mange konsekvenser og ikke alle nødvendigvis vil blive opfattet som positive.

»Hvis en pædagog i en vuggestue med seks-otte medarbejdere bliver syg, svarer det til en kapacitetsændring på 15-20 pct. For at undgå det kan man forestille sig, at man laver større institutioner, der er mere robuste over for svingninger i personalefremmødet,« siger Henrik Christoffersen og fortsætter: »Det er også nærliggende at forestille sig, at åbningstiderne forkortes, eller der indføres restriktioner for, hvornår man må aflevere sine børn.«

Han mener, det er urealistisk at forestille sig, at kommunerne vil gardere sig mod personalefravær ved at ansætte ekstra medarbejdere, der kan være i overskud.

»Det er ikke en model af denne verden. Det er der hverken penge eller arbejdskraft til,« siger han.

Nye medarbejdere
Hverken AKF, Kommunernes Landsforening (KL) eller for den sags skyld Social- demokraterne har et præcist bud på, hvad forslaget koster. Men KL vurderer, at der mindst skal ansættes 4.250 nye medarbejdere på landsplan. Da de 156.100 pladser i integrerede institutioner ikke indgår i beregningen, bliver antallet i virkeligheden betragteligt større.

Formanden for pædagogernes fagforening BUPL, Henning Pedersen, tror godt, det kan lade sig gøre at skaffe tilstrækkeligt med personale over en tiårig periode.

Han vil dog ikke afvise, at kommuner i givet fald vil gennemføre forringelser for at få de økonomiske ender for normeringerne til at hænge sammen.

»Det er klart, at hvis man beslutter sig for at have en lang åbningstid, så koster det ekstra,« siger han.