Slut med at spise torsk

Vi bør ikke længere spise torsk. Bestanden er for truet, mener Verdensnaturfonden.

De danske forbrugere bør helt undlade at spise torsk. Det anbefaler Verdensnaturfonden (WWF) efter at have nærlæst statistikker for torsk, der viste, at torskebestandene på det danske marked er alvorligt truede.

- Vi har kigget på, hvilke fisk der er på det danske marked, hvilket område de er fanget i og hvordan det er foregået. Sandsynligheden for at få noget, der er i orden, er simpelthen så lille. Bestanden er meget truet, siger Espen Nordberg, Hav- og fiskerimedarbejder, Verdensnaturfonden.

Større kampagne

Arbejdet er udmundet i en kampagne, der omfatter en hjemmeside, samt materiale i form af eksempelvis foldere, der blandt andet skal ligge ved siden af truede fiskearter hos Bilka og Netto, samt de øvrige butikker under Dansk Supermarked.

- Der er tale om et omfattende markedsføring. Verdensnaturfonden rådgiver om vores fisk, medio oktober kommer en folder ud og i vores salgsavis kommer der henvisninger til Verdensnaturfondens kampagne. Markedsføringen vil blandt andet fokusere på, at forbrugerne bør købe gråsej i stedet for torsk, siger Morten Petersen, Indkøbsdirektør for dansk supermarked.

Espen Nordberg er fortrøstningsfuld for, hvad den kommende markedsføring vil medføre.

- Jeg er overbevist om, at kampagnen vil lykkes. Jeg kan allerede se, at vi får mange henvendelser, og der er stor bevågenhed, på det her område. Jeg tror forbrugerne har hørt beskederne. Det er jo ikke noget, vi opfinder. Vi tager jo et billede af, hvordan situationen faktisk ser ud, siger han.

Skånsomt fiskeri

Knud Andersen, formand for miljøorganisation Levende Hav er enig i en mærkningsordning, men mener ikke Verdensnaturfondens er tilstrækkelig.

- Man bør også vurdere om fiskeriet er skånsomt og energivenligt. Verdensnaturfondens ordning ser kun på bestandene, og der er en række problemer forbundet ved det. Blandt andet kommer danske fiskere med små kvoter i klemme, fordi de hindres i at fiske, siger han.

- Hvis man nu tager fiskerne ved Thorup Strand, de fanger fisk på en naturskånsom måde, og det er netop det, der skal belønnes. De store energiforbrugende trawlere er synderne.

Forvrængede tal

Ifølge Verdensnaturfonden er det en faretruende lav bestand, der er tilbage i de danske farvande. Kun ti procent af den mængde Danmark havde i 70'erne svømmer stadig rundt.

Hos Danmarks Fiskeriforening er man imidlertid uenig i dommedagstallene for torsk.

- Torskebestanden er overhovedet ikke truet. Det bygger jeg på det faktiske fiskeri. Jeg kan sende en fisker ud nu, og på to dage kan han fange 40-50 tons torsk. Og det kan jeg få mange til at gøre. Er det en truet art? spørger Flemming Kristensen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Han understreger, at Danmarks Fiskeriforening er i gang med at lave en ordning i dansk fiskeri, hvor Verdensnaturfonden også sidder med ved bordet.

- Verdensnaturfonden og jeg er i udvalg sammen til at lave en ny mærkningsordning, så jeg synes helt ærligt, de går utrolig enegang her. Der er allerede sat en plan i værk, og jeg tror ikke, der er nogen steder i verden, der er en så ansvarlig fiskeripolitik som i Danmark.