Slappe rektorer svigter

Først efter de seneste dages heftige debat om, hvordan unge på en række nordsjællandske gymnasier får deres sexliv udstillet i skoleblade og på nettet af medstuderende, reagerer en rektor for et af gymnasierne. Det på trods af at der i årevis har været markant forskel på, hvad rektorerne siger ved orienteringsmøder forud for skolestart og den virkelighed, som møder de nye gymnasieelever.

Rektor på Gammel Hellerup Gymnasium har besluttet at lukke skolens kontroversielle blad, »Mosquito«, hvor elever er blevet udleveret af andre elever i kølvandet på de seneste dages heftig debat om seksuel chikane og ældre elevers udnyttelse af piger på en række gymnasier. Så vidt, så godt. Men ikke godt nok, mener Berlingskes politiske kommentator, Thomas Larsen. Fold sammen
Læs mere

Det er ikke nyt, at der ofte kan være langt mellem retorik og realiteter.

Men kløften mellem ord og handlinger synes at have vokset sig særligt dyb på flere gymnasier og uddannelsesinstitutioner, hvor offentlige ledere i eklatant grad har svigtet deres ledelsesansvar.

I de seneste døgn har der raset en vigtig debat om, hvordan en række unge på nordsjællandske gymnasier har fået deres sexliv udstillet i skoleblade og har fået billeder af sig selv i kompromitterende situationer smidt ud på nettet af medstuderende. Til underholdning for alle nysgerrige. Og til stor smerte for dem selv.

Nu reagerer rektor for et af gymnasierne. Jørgen Rasmussen fra Gammel Hellerup Gymnasium har besluttet at lukke skolens kontroversielle blad, »Mosquito«, hvor elever er blevet udleveret.

Så vidt så godt. Men læg mærke til, at rektoren først reagerer i kølvandet på de seneste dages ubekvemme presseomtale udløst af Radio24syv, der har kastet lys over en praksis, som de fleste rektorer kender, men som de har været for konfliktsky til at stoppe.

I årevis har der været markant afstand mellem de skåltaler, som rektorer typisk holder for vordende elever og deres forældre under forårets orienteringsmøder, og den virkelighed, som møder de unge gymnasiaster efter sommerferien. Her er »velkomsten« ofte sat i system med voldsom druk, tegninger på kroppene og forsøg på at presse flere unge for langt. Det er ikke usædvanligt, at ældre elever fører an i forløb, der kan virke grænseoverskridende på nye elever.

Præcis det samme er i årevis foregået på de videregående uddannelser, indtil pressens omtale af de stadigt vildere rusture blev for pinlige. Dog skal man være opmærksom på, at der også her fortsat gås til yderligheder, mens ledelserne lukker øjnene fast i. Så sent som i december rasede en debat om, hvordan kvindelige studerende på CBS blev udsat for seksuelle ydmygelser på rusture. Djøfbladet, som er fagbladet for jurister og økonomer, satte dengang fokus på, hvordan nye kvindelige studerende blev udsat for sexlege, strip og hvordan de måtte simulere oralsex, uden at nogen greb ind.

Det interessante er, at flere af disse offentlige ledere – hvad enten vi taler om rektorer fra nordsjællandske gymnasier eller topfolk på CBS – er meget dygtige til at holde foredrag om alle de værdier, der bør kendetegne deres institutioner. I praksis gør de ikke nok for at håndhæve dem, men synes mere optaget af at lave rosenrød PR og sprøde kampagner, der hvert år skal lokke flest muligt unge til deres institutioner. Dermed ender de med at undergrave de fine principper om ligestilling, respektfuld adfærd og almen dannelse, som de taler så meget om. De svigter ikke alene de institutioner, som de er sat i spidsen for, men endnu værre svigtes de unge, som rektorerne har fået indenfor murene.

Skal man forklare deres passivitet, hører det med, at de står i forreste række i forhold til en digital udvikling, som sker rasende hurtigt, og som skaber muligheder og faldgruber for alle unge. Dagens gymnasieelever kan med et klik på computeren indhente værdifuld viden, men et enkelt klik kan også sætte gang i digital mobning og forpeste tilværelsen for en medstuderende.

På Christiansborg har flere politikere reageret skarpt på afsløringerne. Undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) har kaldt flere af de omtalte eksempler for dybt krænkende. Hun opfordrer til, at de unge skal lære mere om konsekvenserne af at dele ting på nettet, ligesom hun minder ledelserne om, at de har et ansvar, de skal leve op til. »Hvis man har et officielt skoleblad, hvor gymnasiets navn står på, og der er et indhold, som er krænkende, og som i høj grad går over stregen, så er man jo med til at legitimere det,« lyder det fra Ellen Trane Nørby.

Spørgsmålet er, om rektorerne følger op – eller om de vælger det bekvemme og fortsætter deres PR-kampagner – løsrevet fra realiteternes verden – mens de unge svigtes, og deres institutioner får et skidt ry?