Skrappere krav til småbørnsforældre

Minister vil skærpe kravene til forældre med børn i vuggestuer og børnehaver. Et krav kan være 20 minutters højtlæsning hver dag med sit barn. Rapport med »pejlemærker« klar i dag.

Forældre med børn i børnehaver og vuggestuer skal fremover vænne sig til hjemmearbejde og langt flere kontante krav ligesom i skolen, siger undervisningsministeren. - Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Henriksen

Forældre med børn i børnehaver og vuggestuer skal fremover vænne sig til hjemmearbejde og langt flere kontante krav ligesom i skolen, slår børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) fast:

»Dagtilbud er mindst lige så vigtige, som den tid børn går i folkeskole. Derfor skal vi stille lige så høje krav til ledelsen, men også krav og vejledning til forældrene,« siger hun.

Ministerens såkaldte »Task Force for Fremtidens Dagtilbud« fremlægger i dag en række »pejlemærker« for, hvordan man i højere grad sikrer læring i daginstitutionerne. Mens institutionernes opgave før var at opbevare børnene, mens begge forældre arbejdede, skal de fremover bringe mere læring ind i børnenes dagligdag. Og det skal forældrene bidrage til.

»Det skal ikke være en miniskole, men vi skal have mere fokus på forældrenes aktive engagement i forhold til børns læring. Det er ikke lektier som i skolen, men det vil måske være at sige, at man læser højt i 20 minutter hver dag med sit barn,« siger Christine Antorini.

V: Ministeren sylter sagen

På baggrund af pejlemærkerne vil hun i efteråret nedsætte et nyt udvalg, der skal stå bag et udviklingsarbejde for at styrke læring i institutionerne. At ministeren ikke straks bruger Task Forcens arbejde undrer Venstres familieordfører Louise Schack Elholm. Gruppen blev oprindeligt nedsat af VK-regeringen.

»Antorini sylter det hele. Jeg havde håbet, vi kunne få noget handling. Det var tanken, dengang vi lavede det,« siger Louise Schack Elholm, der bakker op om Task Forcens ideer.

Ideerne forudsætter et solidt samarbejde mellem pædagoger og forældre. Men ifølge lektor på DPU, Niels Kryger, der netop har skrevet en bog om forældresamarbejde, ser forældre og pædagoger mange steder hinanden som modparter frem for medspillere.

»Temaet forældresamarbejde behandles desværre ofte som en grænsedragning eller mudderkastning mellem hjem og institution. Den gennemgående fortælling er, at »forældrene skal tage sig sammen«. Lærere og pædagoger ser forældrene som fjender, man skal forholde sig strategisk til,« siger Niels Kryger.

Deltag i debatten: Er der behov for retningslinjer for, hvor meget forældre skal bidrage til børns læring i dagligdagen?