Skraldestrejken fortsætter: Affaldet hober sig op i København

Skraldemændene i København har strejket i en uge. Indtil videre skal skraldet ikke køres frem til kantstenen.

Skralderummet er ved at flyde over med skrald i en baggård ved Istedgade i København.
Læs mere
Fold sammen

Siden tirsdag i sidste uge har ingen taget skraldet i København. Skraldemændene har nedlagt arbejdet, fordi de er utrygge ved at skulle arbejde for et nyt firma fra på fredag, hvor opgaven med at hente kommunens skrald overgår til en ny leverandør.

»Vi havde jo håbet på, at de gik i gang igen i dag (mandag), men lige nu kan vi ikke sige noget om, hvornår skraldet igen bliver hentet for københavnerne,« Jens Purup,  enhedschef for Affald og Genbrug i Københavns Kommune.

Arbejdsnedlæggelsen rammer hele København og omfatter alle typer afhentning af affald, både storskrald, haveaffald og husholdningsaffaldet. Hvis man har stillet affald ud til afhentning - uanset hvilken type, skal man sætte det tilbage igen. Affald der ligger på fortovet, skal ind på grunden igen.

»Københavnerne skal ikke stille noget som helst ud til afhentning, før konflikten er overstået. Og vi skal nok melde ud, når konflikten afblæses,« siger Jens Purup.

Genbrugspladserne er stadig åbne, så hvis man ellers selv kan transportere det, kan man her aflevere storskraldet, haveaffaldet, elektronik, osv. Men husholdningsaffald er der ingen andre lovlige måder at skille sig af med end at vente på skraldemændene og indsamlingsbilen.

»Hvis man har mere husholdningsaffald, end der kan være i beholderen, skal man stille det i sække ved siden af beholderen. Så tager skraldemændene det med, når de går på arbejde igen,« siger Jens Purup.

Sidst der var langvarige afbydelser i afhentningen af husholdningsaffald i København var vinteren 2010-2011, hvor skraldemændene i ugevis ikke mente at kunne hente affald på grund af sneen, især på villavejene. Her deltog skraldemændene dog i opsætning af store opsamlingscontainere på opsamlingssteder, hvor husstandene kunne aflevere deres husholdningsaffald. Og da det var vinter og snevejr, var der få problemer med lugt og skadedyr.

Det varmere vejr betyder, at affaldet ikke skal ligge ret længe for at give gener.

»Hvis konflikten bliver ved og skraldet hober sig op, er vi nødt til at finde en løsning på hvordan vi får det hentet. Lige nu arbejder vi på at få parterne til at mødes”. siger Jens Purup.

Den seneste længere skraldestrejke i København var før opgaven blev lagt i udbud. Kommunen er derfor ikke direkte part i konflikten, som forhandles mellem skraldemændene som er organiseret i 3F, og vognmændene i City Renovering, der har vundet opgaven i denne udbudsrunde og overtager den efter M. Larsen Vognmandsfirma.

»Vi prøver at hjælpe parterne med at nå til enighed uden at vi går ind i konflikten. Vi har haft vognmændene ind til en snak og sagt at det er en utilfredsstillende situationen. Vi har haft snakket med 3F. Vi presser parterne så hårdt som muligt, så de kan se at komme i abejde igen,« siger Jens Purup.

Alle skraldemænden har fået nye ansættelseskontrakter i City Renovation, men de vil sikres bedre mod fyringer, som de forventer vil komme.

Hvis parterne ikke når til enighed, kan City Renovation i sidste ende blive fyret af kommunen.

"Vi er meget glade for både skraldemændene og vognmændene, de udfører et glimrende stykke arbejde. Men situationen er uholdbar. Hvis det fortsætter, kan vi give vognmændene en bod, fordi de ikke opfylder kontrakten. I sidste ende kan de helt miste opgaven, men det løser jo ikke problemet her og nu," siger Jens Purup.