Skolernes mobbepolitik er langtfra nok

Antimobbe-strategier er ikke nok i sig selv. De gode intentioner skal også føres ud i livet, og det er vanskeligt, for lærerne er for dårligt klædt på, mener ekspert. Danmarks Lærerforening er enig.

Obligatoriske handlingsplaner mod mobning er kun noget værd, hvis de er af god kvalitet og bliver fulgt op af konkret handling. Og det kan være svært at føre de gode intentioner ud i livet, for lærerne mangler redskaber til at kunne håndtere konkrete mobbeproblematikker i dagligdagen.

Det mener antimobbe-konsulent og jurist Helle Rabøl Hansen, der selv er stor tilhænger af at gøre handlingsplaner mod mobning lovpligtige for skolerne.

»Ordet er fattigt alene. Vi har brug for, at skolerne for alvor prioriterer at implementere handlingsplanerne i hverdagen, og her er den enkelte lærer meget central. Men lærerne er generelt ikke klædt godt nok på, fordi det ikke er med i deres uddannelse,« siger Helle Rabøl Hansen og understreger, at det dog ikke er gode intentioner fra lærernes side, der mangler:

»Der er mange ildsjæle i lærergruppen, og det er det første skridt. Det næste skridt kunne være at give lærerne nogle flere redskaber,« siger Helle Rabøl Hansen.

Hun foreslår, at kommunerne tilbyder skolerne at uddanne enkelte antimobbe-instruktører blandt skolens lærere, som kan viderebringe ny viden og nye redskaber på området til deres øvrige kolleger.

Formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen er enig i, at lærerne ikke er klædt godt nok på til at løse mobbeproblemerne:

»Der er ingen tvivl om, at vi som lærere har brug for at få noget støtte til en hel del af de udfordringer, vi møder i vores brogede dagligdag. Vi har svært ved at være eksperter på alle områder. Vi har haft psykologi i vores læreruddannelse, men det kan for det første være mange år siden, og for det andet, kan der være tale om specifikke problemer, hvor vores uddannelse ikke dækker,« siger Anders Bondo Christensen. Han efterlyser handling fra kommunernes side:

»Det er vigtigt, at man har et tilbud i kommunen til at kunne støtte lærere, som kommer ud for alvorlige mobbeproblemer i deres klasser. Vi har brug for nogle, som har en ekspertviden, og som kan komme og støtte os.«

Formand for Danmarks Skolelederforening Erik Lorenzen er enig i, at det kan være en god idé med udefrakommende rådgivning som en hjælp til lærerne. Han forestiller sig, at det eksempelvis kunne være i form en kommunalt ansat mobbekonsulent i stil med andre typer af kommunale konsulenter.

Formand for Børne- og Kulturudvalget i Kommunernes Landsforening, Henrik Larsen, er enig i, at kommunerne har ansvaret for at få mobningen på landets skoler nedbragt så meget som overhovedet muligt. Antimobbekonsulenter af en art kan være et af værktøjerne, mener han, men han understreger imidlertid, at dét, der virker på én skole, ikke nødvendigvis vil virke på en anden:

»Det er vidt forskelligt, om man har at gøre med en storbyskole med mange forskellige etniske nationaliteter eller en lille landsbyskole i et mindre lokalsamfund. Det er to vidt forskellige måder, det skal gribes an på,« siger Henrik Larsen og opfordrer alle aktører på området til at gå i dialog om, hvordan man bedst opnår resultater. www.dcum.dk

Mere om gode råd og erfaringer fra efterårets mobbekampagne »Attention Mobning«