Skoler skal udpege ekstremister

Undervisere skal på baggrund af en COWI-evaluering inddrages i indsatsen mod radikalisering.

Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen (SF) vil rette søgelyset mod ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og jobcentre i jagten på ekstremistiske elementer i det danske samfund. Arkivfoto: Keld Navntoft Fold sammen
Læs mere

De er under uddannelse eller i arbejde. Andre betragter dem som velfungerende. Men de opfatter vold som legitim og nødvendig.

I en ny evaluering af regeringens indsats mod radikalisering og ekstremisme, der offentliggøres i dag, peger konsulentvirksomheden COWI på, at ekstremismen blandt andet lurer på landets uddannelsesinstitutioner. Og at indsatsen for at udpege ekstremister kan øges netop her.Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen (SF) tager anbefalingen med i en tværministeriel arbejdsgruppe, som i denne måned begynder at arbejde på en ny national handlingsplan mod problemet.

»Vi er nødt til at sætte ind i forhold til uddannelsesinstitutionerne, fordi nogle af de her unge udadtil er velfungerende – de har taget gode uddannelser – men alligevel bliver ekstreme og undergraver demokratiet, når de for eksempel udøver vold,« siger hun.

Problemets omfang på landets gymnasier, erhvervsskoler, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner skitseres ikke i evalueringen, og det var i går ikke muligt at få COWI til at oplyse, hvad der ligger til grund for anbefalingen om øget indsats.

Men det generelle problem understreges af, at mindst 80 danskere ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET) er draget i krig i Syrien. Så sent som i denne uge blev en dansk islamist ifølge Syrienblog.net dræbt i Syrien. I november blev et studiekort fra Rødkilde Gymnasium fundet på en anden dræbt person i landet.

Overordnet set konkluderer COWIs evaluering, at indsatsen med bl.a. at uddanne og rådgive lokale aktører i forhold til at forebygge radikalisering blandt unge er effektiv. Konklusionen bygger blandt andet på interview med 50 nøglefolk fra blandt andet kommuner og politi samt en spørgeskemaundersøgelse blandt SSP-medarbejdere.

På den baggrund opstiller COWI-undersøgelsen to målgrupper for indsatsen: De umiddelbart velfungerende, men skjulte trusler samt unge, som tilhører »de allermest udsatte grupper«, nogle med ADHD eller anden diagnose. »Mange befinder sig i en identitetskrise som følge af manglende tilhørsforhold,« lyder vurderingen også.

Skolerne vil gerne bidrage

Men radikalisering er altså ikke kun et spørgsmål om marginalisering, bemærker social-, børne- og integrationsministeren.

»De undervisere og vejledere, som omgiver de unge over 18 år, skal også være særligt opmærksomme på ekstremisme. Vi ser, at nogle af dem, som tager til Syrien, er velintegrerede unge,« siger hun.

»Derfor skal der være en særlig opmærksomhed på ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og i jobcentre. Man skal være opmærksom på de bevægelser, der sker, og det har vi måske ikke været indtil nu.«

Ministeren vil endnu ikke forholde sig til, om der skal være en form for indrapportering fra uddannelsesstederne.

Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler, er positiv – også hvis det involverer indrapportering fra erhvervsskolerne.

»Det er en indsats, som vi alle sammen bør bidrage til. Det vil være naturligt, at man tager en dialog med erhvervsskolerne, om hvordan vi kan melde ind om de problemer,« siger han.

Også Anne-Birgitte Rasmussen, formand for Gymnasieskolernes Rektorforening, er positiv.

»Annette Vilhelmsens udspil lyder spændende, og det vil vi godt indgå en dialog om.«

Ifølge Venstres integrationsordfører, Inger Støjberg, er det fint, hvis underviserne er opmærksomme på radikalisering, men hun savner mere kontante tiltag:

»Man kan sige meget om Annette Vilhelmsen, men hun er en utrolig flink dame, og det afspejler sig måske også i hendes politik – hun taler meget og gør meget lidt.«

Annette Vilhelmsen slår også til lyd for en øget indsats mod den voldsomme online-radikalisering, som rettes mod unge, og en exitstrategi til dem, som lader sig rekruttere. Men ministeren vil endnu ikke konkretisere, hvordan det skal ske.

Vilhelmsen ønsker heller ikke at pege på de miljøer i Danmark, hvor problemerne med ekstremisme og radikalisering er størst.