Skoler og virksomheder opfordres til øget samarbejde om praktikpladser

Det er nødvendigt, at erhvervsskoler og virksomheder samarbejder mere for at få flere studerende i praktik, understreger Dansk Erhverv, DA og LO, efter ny rapport viser potentiale for mere end 33.000 flere praktikpladser.

Læs mere
Fold sammen

Erhvervsskolerne skal være mere opsøgende for at få virksomhederne til at tage imod nogle af de 11.000 elever, der tripper for at få fingre i en praktikplads. Sådan lyder opfordringen fra både politikere og dansk erhvervsliv.

En undersøgelse fra rådgivnings- og analysefirmaet Deloitte viser, at danske virksomheder kunne oprette 33.000 flere praktikpladser, hvis alle virksomheder med faglært arbejdskraft oprettede praktikpladser til eleverne på landets erhvervsskoler. Men det er ikke noget, der kommer til at ske af sig selv, understreger Dansk Erhverv:

»Det er vigtigt, at nogle opsøger de danske erhvervsvirksomheder både i det private og det offentlige og hjælper med at spørge, om de ikke kunne have plads til en ekstra elev. Vi ved fra tidligere praktikpladskampagner, at virksomhederne sættes under pres, når de bliver opsøgt, og det får flere til at sige: Okay, vi prøver med en ekstra lærling. Erhvervsskolerne skal i højere grad have fokus på det opsøgende arbejde,« siger uddannelseschef i Dansk Erhverv Svend Berg.

Denne holdning bakkes op af LO og Dansk Arbejdsgiverforening, der trods glæde over undersøgelsen mener, det bliver svært at få virksomheder til at rykke og åbne dørene for praktikanter.

»Vi skal sætte fokus på, at vi har nogle virksomheder, der kommer til at mangle arbejdskraft i fremtiden og derfor allerede nu bør tænke på at uddanne fremtidens faglærte,« siger chefkonsulent i DA Simon Neergaard-Holm.

Hos Venstre er man villig til at sætte penge af til det opsøgende arbejde. Venstres næstformand, Kristian Jensen (V), fortæller, at partiet ønsker at afsætte 45 millioner kroner årligt til at koordinere nye lærlingeaftaler og yderligere 100 millioner kroner én gang for at få opdateret udstyret på erhvervsskolerne, så eleverne bliver mere attraktive for virksomhederne.

»Problemet med manglende praktikpladser kan reduceres meget ved at bruge penge på at formidle kontakt til virksomheder, der ikke føler, de kan tage en hel lærling, men måske en halv, så flere virksomheder går sammen om én lærling,« siger han.

På landets erhvervsskoler fokuserer man også på, at elevernes fireårige praktik måske skal opdeles på en ny måde for at løse problemet.

»Jeg tror, vi i fremtiden kommer til at se et system, hvor eleverne veksler mellem at være i skole, at være i praktik hos en eller flere virksomheder og at være i praktikcentret. Det mønster, vi har vænnet os til, hvor man kommer ud til en mester og er der i fire år, bliver ændret,« siger Peter Amstrup, der er formand for Danske Erhvervsskoler-Lederne.

Han mener desuden, at de erhvervsskoler, der har svært ved at få elever i praktik, skal lære noget af dem, der i høj grad lykkes med det.

Udover at pege på de potentielle 33.000 ekstra praktikpladser konkluderer undersøgelsen fra Deloitte, at der er stor forskel på, hvor godt praktikpladsrekrutteringen går skolerne imellem. Således kommer over 90 procent af eleverne på nogle skoler i virksomhedspraktik, mens andelen af elever i praktik på andre skoler kun når op på omkring 20 procent.

Peter Amstrup er bekymret over, at især virksomheder i hovedstadsområdet tøver med at tage lærlinge.

Undervisningsminister Christine Antorini (S) vil på baggrund af Deloittes undersøgelse invitere arbejdsmarkedets parter til en drøftelse af situationen.