Skoler kæmper for et bevare gruppeeksamen

Selv om regeringen har afskaffet gruppeeksamen, arbejder flere skoler nu på at få lov til at føre eleverne gruppevis til prøve i fysik til sommer. Men en dispensation kræver helt særlige omstændigheder i dag.

Pernille og Jeppe fra 9. A på Sjælsøskolen i Birkerød koncenterer sig i fysiktimen.<br>Foto: Jan Jørgensen Fold sammen
Læs mere

Gruppeeksamen vil ikke dø. Flere skoler ansøger netop nu Undervisningsministeriet om lov til at lade eleverne gå til prøve i grupper, når de skal op i fysik/kemi til sommer.

Sidste år afskaffede regeringen og Dansk Folkeparti ellers gruppeeksamen i hele uddannelsessystemet. Det blev mødt med massive protester, underskriftindsamlinger og demonstrationer fra lærere, elever og studerende. Flere af de utilfredse skoler forsøger nu at redde gruppeeksamen ad bagvejen.

Ønske om dispensation
Indtil videre har 15 private og offentlige skoler således søgt Undervisningsministeriets nye styrelse for Evaluering og Kvalitetsudvikling om dispensation fra prøvebekendtgørelsens bestemmelse om, at prøver skal være individuelle.

Anette Jensen, der er formand for Danmarks Fysik- og Kemilærerforening, venter, at endnu flere skoler vil følge trop i løbet af januar. Tidligere har en undersøgelse fra Danmarks Lærerforening blandt lærere med erfaring med gruppeprøver vist, at næsten to ud af tre lærere foretrækker denne prøveform.

Anette Jensen har selv oplevet, at hun har for lidt tid til eleverne, når de skal eksamineres enkeltvis, sådan som lærerne var nødt til sidste år efter afskaffelsen af gruppeeksamen.

Danmarks Fysik- og Kemilærerforening har lagt et forslag til dispensationsansøgning ud på foreningens hjemmeside, hvor fordelene ved gruppeeksamen listes op.

Matematik og fysik/kemi
Gruppeeksamen blev indført i 1993, men har ikke omfattet alle fag. I folkeskolen har gruppeprøver været mulige i mundtlig matematik og fysik/kemi. Eleverne har dog også kunnet vælge at gå til prøve individuelt.

Regeringen afskaffede gruppeeksamen for at sikre bedre mulighed for en individuel bedømmelse af eleverne. Samtidig var vurderingen, at eleverne fortsat kunne praktisere gruppearbejde i hverdagen og i forberedelsen, når blot selve prøven var individuel.

Ifølge kontorchef Tine Bak fra Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling er ministeriet klar med svar til de ansøgende skoler »inden for en overskuelig fremtid«.

»Vi er ved at behandle sagen og kan derfor ikke sige, hvad svaret til skolerne bliver endnu. Men alle får samme svar, for de har sendt stort set enslydende ansøgninger,« siger hun.

Ingen lyse udsigter
Umiddelbart ser det ikke for lyst ud for skolerne. De har primært anført pædagogiske og praktiske grunde som årsag til ønsket om dispensation.

Men der kan kun bevilges dispensation, hvis gruppeprøver er uomgængelige, fordi man ellers ikke vil kunne måle elevens kunnen.

Dette kan f.eks. gælde eksamener i drama, musik eller korsang.

Desuden kan man opnå dispensation af ressourcemæssige årsager.