Skoleledere kræver tydelig afsender på undervisningsmaterialet

Det er op til den enkelte underviser og skole at kvalitetssikre det materiale, som anvendes til undervisning. Det kræver en klar afsender på materialet, fastslår skolelederformand.