Skolelæreres sygefravær steget markant siden reform

Sygefraværet blandt landets skolelærere er steget markant, siden folkeskolereformen trådte i kraft i august, viser nye tal fra en række kommuner.

Efter den nye skolereform trådte i kraft efter sommerferien, er det blevet hårdere at gå på arbejde som lærer i folkeskolen.

Det tyder nye tal over sygefraværet fra en række kommuner i hvert fald på.

Tallene, der kommer fra Danmarks Lærerforening, viser en markant stigning i forhold til sidste år, altså før folkeskolereformen og en ny arbejdstidsaftale trådte i kraft.

Ifølge Danmarks Lærerforening lå sygefraværet for eksempel i Helsingør Kommune i august og september sidste år på henholdsvis 1,8 og 4,4 procent. I samme periode i år er tallet steget til henholdsvis 4,0 og 7,9 procent - noget nær en fordobling. I Vejle Kommune viser tallene en stigning på cirka 18 procent set i forhold til sidste år.

»Det bekræfter desværre det, jeg hører, når jeg er ude i landet,« siger formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen, der mener, at årsagen er, at de nye arbejdsrammer ikke giver lærerne nok tid til alle de nye opgaver.

»Det er entydigt, at der er alt for mange opgaver i forhold til den tid, der er til rådighed,« siger han.

Folkeskolens nye arbejdstidsregler betyder blandt andet, at skolelærerne skal forberede sig til undervisningen på skolen i stedet for derhjemme. Med folkeskolereformen er der indført øget fokus på inklusion, idræt og lektiehjælp på skolerne.