Skoleelever vil klædes bedre på til erhvervsuddannelserne

Bedre information fra lærerne og virkelighedsnær matematik er blandt løsningerne, hvis skoleelever skal forberedes bedre til at tage en erhvervsuddannelse, mener formanden for Danske Skoleelever.

Skoleeleverne i de ældste klasser ved ikke nok om erhvervsuddannelserne, og derfor ender gymnasiet med at være det naturlige valg for langt de fleste folkeskoledimittender.

Sådan siger formanden for Danske Skoleelever, Silke Fogelberg. Hun bekræfter konklusionen i en ny undersøgelse, der viser, at lærernes undervisning især forbereder eleverne til at starte på gymnasiet, mens erhvervsuddannelserne i høj grad bliver overset.

»Der er en klar mangel på information om erhvervsuddannelserne,« siger Silke Fogelberg og fortsætter:

»Undervisningen retter sig mest mod gymnasiet, og derfor føler mange elever, at det er den oplagte vej at gå.«

I undersøgelsen, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) står bag, vurderer 60 procent af lærerne, at deres undervisning i høj grad forbereder eleverne til en gymnasial uddannelse, mens kun 14 procent vurderer, at undervisningen forbereder eleverne til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Lærerne ved ganske enkelt ikke nok om, hvad der sker på erhvervsskolerne, lyder en af forklaringerne fra lærerne selv, og det genkender Silke Fogelberg.

Hun påpeger, at lærernes manglende viden går ud over erhvervsuddannelsernes status blandt eleverne.

»Lærerne ved ikke ret meget om erhvervsuddannelserne. Derfor lyder det ikke særlig fedt, når eleverne hører om dem i undervisningen, og det gør, at erhvervsuddannelserne bliver set som det dårlige valg,« siger Silke Fogelberg.

I år søgte 73,9 procent af de unge i landets 9. og 10. klasser ind på gymnasiet, mens kun 18,5 procent sendte en ansøgning af sted til en af erhvervsuddannelserne. Hvis der skal bringes mere balance i den fordeling, skal undervisningen i de ældste klasser i højere grad afspejle skoleskemaet på erhvervsuddannelserne ved at være mere praktisk.

»Man bruger for eksempel matematik til rigtig mange ting i virkeligheden, men det ser eleverne ikke, når de bare sidder på skolebænken og øver plus- og gangestykker. Det er rigtig vigtigt, at man også kommer ud og lærer i praksis, hvordan matematik bliver brugt,« siger Silke Fogelberg.

Hun er derfor klar med en lektie til lærere og ledere på de danske skoler. De skal læse op på punktet »den åbne skole« i folkeskolereformen og bruge det til at bringe undervisningen lidt tættere på virkeligheden.

»Den åbne skole gør, at skolerne kan invitere foreninger og erhvervsfolk ind eller tage eleverne med ud til dem, og det ser jeg som en mulighed for at gøre undervisningen mere virkelighedsnær og give mere information om blandt andet erhvervsuddannelserne,« siger Silke Fogelberg.