Skoleelever: Vi ser en kvart eller halv skolereform

Skolereformen er langtfra fuldt implementeret på mange skoler, lyder det fra Danske Skoleelever, der mener, at mangel på tid hos lærerne er en af årsagerne.

Lærerne har for meget om ørerne, og det er en af forklaringerne på, at folkeskolereformen endnu ikke er blevet fuldt indarbejdet på en stor del af de danske folkeskoler.

Sådan lyder det fra politisk næstformand for organisationen Danske Skoleelever Mads Løjtved Rasmussen, efter at Danmarks Lærerforening har råbt vagt i gevær, fordi udgifterne til folkeskolen er faldet drastisk de senere år.

I 2009/2010 kostede en undervisningstime 77 kroner pr. skoleelev, og det er nu faldet til 57 kroner. Forklaringen er ifølge lærerne, at skolereformen har øget antallet af timer, uden at der er fulgt ressourcer med til at opfylde ambitionerne i skolereformen.

Og skoleeleverne er enige et stykke af vejen.

»Billigere undervisning er ikke nødvendigvis dårligere undervisning, men selvfølgelig er det et problem, når man bare læsser flere timer på og stopper flere elever i klasserne,« siger Mads Løjtved Rasmussen.

Han mener, at manglende ressourcer og tid hos lærerne er forklaringen på, at folkeskolereformen fra sidste år endnu ikke er fuldt indfaset mange steder.

»Problemet er, at mange steder ser vi ikke en ny reform. Vi ser en kvart eller i nogle tilfælde en halv reform, hvor en eller to dele af reformen er implementeret, men hvor man for eksempel ikke er tid til understøttende undervisning og bevægelse i timerne,« siger Mads Løjtved Rasmussen og uddyber:

»Bevægelse i timerne er mere eller mindre ikke-eksisterende på mange skoler, og det er ikke for at slå lærerne i hovedet. De har rigeligt at lave, men der er bare mange ting, der tager ekstra tid at forberede sig til, for eksempel understøttende undervisning og bevægelse,« siger næstformanden for Danske Skoleelever.

Formand for Skole og Forældre Mette With Hagensen ser de faldende udgifter til undervisningen som udtryk for, at de nødvendige ressourcer ikke er fulgt med folkeskolereformen.