Skolebørn trives generelt godt

Otte ud af ti elever føler, at de trives godt i skolen, viser ny inklusionsforskning fra SFI. Inkluderede elever trives dog dårligere end deres klassekammerater, men generelt ligger trivslen på et højt niveau, vurderer forskerne.